ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพลินพิศ ลักษณะนิล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Plearnpis Luxananil 6
2 Wonnop Visessanguan 2
3 วรรณพ วิเศษสงวน 2
4 นิภา โชคสัจจะวาที 2
5 เวทชัย เปล่งวิทยา 2
6 Nipa Chokesajjawatee 2
7 สกล พันธุ์ยิ้ม 2
8 รุจ วัลยะเสวี 2
9 ศรีอนันต์ วรรณเสน 2
10 Sanit Kamdee 2
11 Srianant Wansen 2
12 สนิตย์ คำดี 2
13 Kanyawim Kirtikara 1
14 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
15 รัฐพล เฉลิมโรจน์ 1
16 Nitsara Karoonuthaisiri 1
17 Ratthaphol Charlermroj 1
18 Linna Tongyonk 1
19 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
20 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
21 Punnanee Sumpavapol 1
22 อรประไพ คชนันทน์ 1
23 Oraprapai Gajanandana 1
24 บุญเฮียง พรมดอนกอย 1
25 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
26 พีรดา พรมดอนกอย 1
27 Patcharee Promdonkoy 1
28 Mongkon Audtho 1
29 มงคล อุตมโท 1
30 Somboon Tanasupawat 1
31 อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา 1
32 Sakol Panyim 1
33 Sutipa Tanapongpipat 1
34 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 1
35 Umaporn Uawisetwathana 1
36 Jisnuson Svasti 1
37 ปรีณาภา เทพกสิกุล 1
38 Ruangurai Promchai 1
39 Preenapa Thepkasikul 1
40 เรืองอุไร พร้อมใจ 1
41 Vethachai Plengvidhya 1
42 Ruud Valyasevi 1
43 Rudd Valyasevi 1
44 Young-Gun Zo 1
45 Sarinya Pornaem 1
46 ศริญญา พรเอี่ยม 1
47 วิชัย บุญแสง 1
48 ประทุมทิพย์ บุญตระกูลพูนทวี 1
49 Chaiyasut, C. 1
50 Kantachote, D. 1
51 เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ 1
52 วรรณา มาลาพันธุ์ 1
53 Sirilun, S. 1
54 อรพินท์ อินทร์แก้ว 1
55 วันทนีย์ ธนาบุญชัย 1
56 พัชราวัล พันธศิลาโรจน์ 1
57 สุพร ลีจีรจำเนียร 1
58 ชอุ่ม ปาลบุตร 1
59 ลินนา ทองยงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2552 3
4 2549 2
5 2547 1
6 2546 1
7 2530 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Functional properties of β-glucosidase-producing Lactobacillus plantarum SC 359 isolated from Thai fermented soybean food
ปี พ.ศ. 2553
2 การค้นหาโปรโมเตอร์จากจีโนมของเชื้อ Pediococcus acidilactici BCC9545
3 Bacillus siamensis sp. nov., isolated from salted crab (poo-khem) in Thailand
ปี พ.ศ. 2552
4 Development of antibody array for simultaneous detection of foodborne pathogens
5 Incidence of Staphylococcus aureus and associated risk factors in Nham, a Thai fermented pork product
6 Monitoring Lactobacillus plantarum BCC 9546 starter culture during fermentation of Nham, a traditional Thai pork sausage
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาติดตามต้นเชื้อ Lactobacillus sakei BCC 9546 ในการหมักแหนมด้วยโปรตีนเรืองแสง
8 การศึกษาเบื้องต้นลักษณะ emetic toxin และ enterotoxin profiles ของ Bacillus cereus ที่สามารถพบได้จากแหล่งต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2547
9 Cloning and characterization of a mosquito larvicidal toxin produced during vegetative stage of Bacillus sphaericus 2297
ปี พ.ศ. 2546
10 การกำจัด กลุ่มยีนที่อาจก่อให้เกิดโรคท้องร่วงในแบคทีเรีย Bacillus creeus Cx5 เพื่อใช้เป็นแบคทีเรียเจ้าบ้านในการสร้างโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุง
ปี พ.ศ. 2530
11 สถานภาพและศักยภาพการเก็บรักษา วิธีใช้และแหล่งบริการ สายพันธุ์ชีวินทรีย์และวัสดุจำเป็นสำหรับการวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรม