ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพลินพิศ ลักษณะนิล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Plearnpis Luxananil 6
2 รุจ วัลยะเสวี 2
3 Sanit Kamdee 2
4 สนิตย์ คำดี 2
5 สกล พันธุ์ยิ้ม 2
6 Srianant Wansen 2
7 ศรีอนันต์ วรรณเสน 2
8 เวทชัย เปล่งวิทยา 2
9 นิภา โชคสัจจะวาที 2
10 Wonnop Visessanguan 2
11 วรรณพ วิเศษสงวน 2
12 Nipa Chokesajjawatee 2
13 Young-Gun Zo 1
14 Rudd Valyasevi 1
15 Ruud Valyasevi 1
16 ศริญญา พรเอี่ยม 1
17 Sarinya Pornaem 1
18 พีรดา พรมดอนกอย 1
19 Vethachai Plengvidhya 1
20 มงคล อุตมโท 1
21 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
22 Patcharee Promdonkoy 1
23 Mongkon Audtho 1
24 ประทุมทิพย์ บุญตระกูลพูนทวี 1
25 พัชราวัล พันธศิลาโรจน์ 1
26 สุพร ลีจีรจำเนียร 1
27 ชอุ่ม ปาลบุตร 1
28 อรพินท์ อินทร์แก้ว 1
29 วันทนีย์ ธนาบุญชัย 1
30 บุญเฮียง พรมดอนกอย 1
31 Ruangurai Promchai 1
32 Preenapa Thepkasikul 1
33 เรืองอุไร พร้อมใจ 1
34 วิชัย บุญแสง 1
35 ปรีณาภา เทพกสิกุล 1
36 รัฐพล เฉลิมโรจน์ 1
37 ลินนา ทองยงค์ 1
38 Somboon Tanasupawat 1
39 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
40 Punnanee Sumpavapol 1
41 วรรณา มาลาพันธุ์ 1
42 เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ 1
43 Jisnuson Svasti 1
44 Sirilun, S. 1
45 Chaiyasut, C. 1
46 Kantachote, D. 1
47 Linna Tongyonk 1
48 อรประไพ คชนันทน์ 1
49 Umaporn Uawisetwathana 1
50 อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา 1
51 Sakol Panyim 1
52 Sutipa Tanapongpipat 1
53 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
54 Nitsara Karoonuthaisiri 1
55 Oraprapai Gajanandana 1
56 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
57 Kanyawim Kirtikara 1
58 Ratthaphol Charlermroj 1
59 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2552 3
4 2549 2
5 2547 1
6 2546 1
7 2530 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Functional properties of β-glucosidase-producing Lactobacillus plantarum SC 359 isolated from Thai fermented soybean food
ปี พ.ศ. 2553
2 การค้นหาโปรโมเตอร์จากจีโนมของเชื้อ Pediococcus acidilactici BCC9545
3 Bacillus siamensis sp. nov., isolated from salted crab (poo-khem) in Thailand
ปี พ.ศ. 2552
4 Development of antibody array for simultaneous detection of foodborne pathogens
5 Incidence of Staphylococcus aureus and associated risk factors in Nham, a Thai fermented pork product
6 Monitoring Lactobacillus plantarum BCC 9546 starter culture during fermentation of Nham, a traditional Thai pork sausage
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาติดตามต้นเชื้อ Lactobacillus sakei BCC 9546 ในการหมักแหนมด้วยโปรตีนเรืองแสง
8 การศึกษาเบื้องต้นลักษณะ emetic toxin และ enterotoxin profiles ของ Bacillus cereus ที่สามารถพบได้จากแหล่งต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2547
9 Cloning and characterization of a mosquito larvicidal toxin produced during vegetative stage of Bacillus sphaericus 2297
ปี พ.ศ. 2546
10 การกำจัด กลุ่มยีนที่อาจก่อให้เกิดโรคท้องร่วงในแบคทีเรีย Bacillus creeus Cx5 เพื่อใช้เป็นแบคทีเรียเจ้าบ้านในการสร้างโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุง
ปี พ.ศ. 2530
11 สถานภาพและศักยภาพการเก็บรักษา วิธีใช้และแหล่งบริการ สายพันธุ์ชีวินทรีย์และวัสดุจำเป็นสำหรับการวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรม