ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 เอนไซม์เปลี่ยนแปลงคาร์โบโฮเดรตจากแบคทีเรียทนร้อน : จากการคัดเลือกและการจำแนกชนิดแบคทีเรียถึงลักษณะสมบัติของเอนไซม์ และการตรวจสอบยีน
ปี พ.ศ. 2545
2 ลักษณะโครงสร้างของไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสไอโซไซม์จาก Bacillus circulans A11 : รายงานผลการวิจัย
3 ลักษณะโครงสร้างของไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสไอโซไซม์จาก Bacillus circulans A11
ปี พ.ศ. 2544
4 แบบจำลองจลนพลศาสตร์ของการผลิตเอนไซม์ไซโคลเด็ซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสจากแป้ง มันสำปะหลัง โดย Bacillus circulans ATCC 9995
ปี พ.ศ. 2539
5 การทำเอนไซม์ไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสให้บริสุทธิ์ โดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบสัมพรรคภาพอิมมูโน
ปี พ.ศ. 2537
6 การตรึงเอนไซม์ไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสบนตัวค้ำอนินทรีย์
ปี พ.ศ. 2536
7 การผลิตเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสโดยเชื้อ Bacillus Subtilis Tistr 25
ปี พ.ศ. 2533
8 ผลของสารต้นตอคาร์บอนและไนโตรเจน ต่อการผลิตโปรตีเอสและเอนไซม์ในไนโตรเจน เมแทบอลิซึม ของ บาซิลลัส สับติติส TISTR 25
ปี พ.ศ. 2532
9 การแยกให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของแอลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อ Bacillus Subtilis TISTR 25