ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนติ วระนุช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เนติ วรนุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย เรื่องการพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวผสมสารสกัดรากสามสิบในอนุภาคนาโน
4 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากใบกฤษณาเพื่อผู้สูงอายุ
5 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย เรื่องการพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวผสมสารสกัดรากสามสิบในอนุภาคนาโน
6 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
7 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากใบกฤษณาเพื่อผู้สูงอายุ
9 การสำรวจฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ต่อโรคที่ เกิดจากการเสื่อม
10 การเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยวิตามินเอ
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ
12 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
13 โครงการย่อย 5 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของสารสกัดว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
14 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
15 การเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยวิตามินเอ
16 การศึกษาผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการป้องกันการสลายของเนื้อกระดูกและผลต่ออวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของหนูที่ถูกตัดรังไข่
ปี พ.ศ. 2552
17 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
18 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย
19 การเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยวิตามินเอ
20 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา:กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน
21 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
22 โครงการย่อย 5 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของสารสกัดว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
23 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
24 การเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยวิตามินเอ
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์บำรุงผิวผสมสารสกัดรากสามสิบในนาโนพาร์ติเคิล
26 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
27 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของสารสกัดว่านมหาเมฆ
28 การเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยวิตามินเอ
29 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
30 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ
31 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ
32 การเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยวิตามินเอ
ปี พ.ศ. 2551
33 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดผลหม่อน
34 การตรวจสอบและพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นสาเก
35 ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอับเสบ เจ อี ทางปากและจมูก
36 (ชุดโครงการ)การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา -โครงการบริหารงานวิจัย
37 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาตำรับครีมนวดที่ผสมสารสกัดจากขิงพริกไทยและดีปลี
38 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -ฤทธิ์ยับยั้งแอนโตรเจน ของสารสกัดจากพืชตระกูลขิง
39 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสารสกัดโปรตีนจากรังไหม
40 การพัฒนาครีมบำรุงและสบู่เหลวต้านแบคทีเรียจากสารสกัดชาอัสสัม
41 ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก ปีที่ 2 และ 3 (โครงการ 3 ปี)
42 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ
43 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
44 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ
ปี พ.ศ. 2550
45 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดผลหม่อน
46 การพัฒนาครีมบำรุงและสบู่เหลวต้านแบคทีเรียจากสารสกัดชาอัสสัม
47 ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูกปีที่2 และ 3
ปี พ.ศ. 2549
48 ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก
49 โครงการการศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา
ปี พ.ศ. 2548
50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดจากขมิ้นและผลของผลิตภัณฑ์ต่อคุณสมบัติของผิวหนัง
51 การทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของอาสาสมัครในผลิตภัณฑ์แป้งอัดแข็งที่มีส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2547
52 ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแอนโดรเจน และพิษวิทยาระยะสั้นของสารสกัดจากกวาวเครือขาวเมื่อใช้ในรูปแบบยาทาเฉพาะที่
ปี พ.ศ. 2546
53 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู
ปี พ.ศ. 2544
54 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู
55 ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแอนโดรเจน และพิษวิทยาระยะสั้นของสารสกัดจากกวาวเครือขาวเมื่อใช้ในรูปแบบยาทาเฉพาะที่
56 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู
ปี พ.ศ. 2542
57 ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแอนโดรเจนและพิษวิทยาระยะสั้นของสารสกัดจากกวาวเครือขาว เมื่อใช้ในรูปแบบยาทาเฉพาะที่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 การเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยวิตามินเอ