ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 1
6 2554 1
7 2544 1
8 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลของความเข้มข้น และเวลาที่ใช้ในการแช่ของสารประกอบฟอสเฟตผสมต่อกุ้งแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2560
2 ผลของการใช้สารไฮโดรคอลลอยด์เพื่อลดการตกค้างของน้ำมันต่อคุณภาพกล้วยหินทอดสุญญากาศ
3 ผลของกลีเซอรีนในอาหารแพะต่อองค์ประกอบทางเคมี ความคงตัวต่อความร้อนและคุณภาพของน้ำนมแพะสเตอริไลส์
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลร่วมของคลื่นเสียงความถี่สูงและความร้อนต่อคุณภาพน้ำสกัดจากข้าวมีสี
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลของกลีเซอรีนในอาหารแพะต่อองค์ประกอบทางเคมี ความคงตัวต่อความร้อนและคุณภาพของน้ำนมแพะสเตอริไลส์
ปี พ.ศ. 2556
6 ผลร่วมของคลื่นเสียงความถี่สูงและความร้อนต่อคุณภาพน้ำสกัดจากข้าวมีสี
ปี พ.ศ. 2554
7 องค์ประกอบของน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
8 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งผลิตอาหารฮาลาล ในพื้นที่โครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ