ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนตรนภิศ นาควัชระ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 รูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตสุขาภิบาลพระประแดง
ปี พ.ศ. 2531
2 วงจรการเดินทางของพ่อค้าเร่ตามตลาดนัด กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ต่อเนื่อง
3 การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร
4 การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2522
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นกับการกระจายประชากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.2503-2513
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร: เขตบางเขน เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรี
7 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร: เขตบางเขน เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรี