ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6
2 กฤต เสถียรพัฒนากูล 5
3 ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ 4
4 นิธิ ลิศนันท์ 2
5 กนกวรรณ บรรเจิดสกุล 2
6 ดำเนิน เตจ๊ะใหม่ 2
7 พีรเดช ลำดับวงศ์ 2
8 ไม่มีข้อมูล 2
9 ชโยดม สรรพศรี 2
10 ชัชวาลย์ อินทุสมิต 2
11 ชูเฮ ฮะมะยะ 1
12 ศันสนีย์ ชูโชติถาวร 1
13 อารยา เรืองคงเกียรติ 1
14 พลสิทธิ์ แซ่เฮ้ง 1
15 จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
16 พิสูจน์ แฝงสีคำ 1
17 ลิมป์, ควิน 1
18 ชลธี อิ่มอุดม 1
19 ณรัฐพล สุเภากิจ 1
20 พีรศรี โพวาทอง 1
21 เสฎฐวุฒิ บำรุงกุล 1
22 จรรยาพัชญ์ แก้วมโนรมย์ 1
23 ชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ 1
24 ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ 1
25 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
26 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
27 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
28 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
29 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
30 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
31 ยุทธภูมิ เผ่าจินดา 1
32 ควิน ลิมป์ 1
33 บัณฑิต จุลาสัย 1
34 ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ 1
35 วรรณวิมล บุญกระจ่างโสภี 1
36 มาร์ค อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
37 ภัทรพล ตั้งกลชาญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 6
7 2552 10
8 2551 2
9 2550 3
10 2549 1
11 2546 1
12 2544 1
13 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 แนวทางการบริหารวิชาชีพของสถาปนิกฟรีแลนซ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 ความเปลี่ยนแปลงของปูนหมักในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
3 ความเปลี่ยนแปลงของปูนหมักในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพื้นที่รองรับกิจกรรมแห่พระพุทธเกษรทางน้ำ
5 การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่โล่งว่างภายในวัดริมน้ำ เพื่อรองรับกิจกรรมงานประเพณีประชุมชน กรณีศึกษาวัดกระโดงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาสัณฐานกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ริมน้ำ คลองบางลำพู
ปี พ.ศ. 2554
7 สัณฐานกรุงเทพบนเครือข่ายคลองสวนโบราณ
8 การเปลี่ยนแปลงสัณฐานระดับพื้นของที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำน้อย กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 การดีดบ้านไม้ 2 ชั้น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา
10 การศึกษารูปแบบทางกายภาพเรือนแพทรงไทย กรณีศึกษา ชุมชนหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 บทบาทของผู้ถือครองและผู้ดูแลที่มีผลต่อการคงอยู่ของพื้นที่สวนบริเวณคลองบางกอกใหญ่-คลองชักพระฝั่งตะวันตก
ปี พ.ศ. 2553
12 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สวนบริเวณคลองบางกอกใหญ่-คลองชักพระ ฝั่งตะวันตก ระหว่าง พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2553
13 การศึกษาตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 จากแผนที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2450 เขตสัมพันธวงศ์
14 ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่
15 การศึกษาตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 จากแผนที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2450 เขตสัมพันธวงศ์
16 สัณฐานกรุงเทพบนเครือข่ายคลองสวนโบราณ
17 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สวนบริเวณคลองบางกอกใหญ่-คลองชักพระ ฝั่งตะวันตก ระหว่าง พ.ศ.2453 ถึง พ.ศ.2553
ปี พ.ศ. 2552
18 แผนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พศ.2449-2484 การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการทรัพยากรน้ำ
19 การศึกษาเปรียบเทียบอาคารและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2475 และ พ.ศ. 2551 บริเวณปากคลองบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี
20 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนเก่าบริเวณวัดศรีคุณเมือง วัดศรีเมือง และวัดลำดวน จังหวัดหนองคาย
21 การเปลี่ยนแปลงทางน้ำที่ส่งผลต่อรูปแบบเมืองกรุงเทพฯ
22 การใช้สอยที่ว่างในตลาด : กรณีศึกษาตลาดตรอกหม้อ แขวงวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ
23 การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในกรุงเทพฯ กรณ๊ศึกษาบริเวณถนนบำรุงเมือง สำราญราษฎร์ เสาชิงช้า
24 การใช้สอยที่ว่างในตลาด : กรณีศึกษาตลาดตรอกหม้อ แขวงวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ
25 การเปลี่ยนแปลงทางน้ำที่ส่งผลต่อรูปแบบเมืองกรุงเทพฯ
26 การศึกษาเปรียบเทียบอาคารและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2475 และ พ.ศ.2551 บริเวณปากคลองบางซื่อ จังหวัดการศึกษาเปรียบเทียบอาคารและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2475 และ พ.ศ.2551 บริเวณปากคลองบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี
27 การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในกรุงเทพฯ กรณีศึกษาบริเวณถนนบำรุงเมือง สำราญราษฎร์ เสาชิงช้า
ปี พ.ศ. 2551
28 โครงสร้างเหล็กช่วงกว้างสำหรับอาคารขายรถมือสอง
29 โครงสร้างเหล็กช่วงกว้างสำหรับอาคารขายรถมือสอง
ปี พ.ศ. 2550
30 แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีสยาม สถานีชิดลมและสถานีเพลินจิต
31 แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดเก่าเยาวราช
32 แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2430 :
ปี พ.ศ. 2549
33 แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ.2450 - พ.ศ.2475 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2546
34 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
ปี พ.ศ. 2544
35 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย