ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทอดไทย ทองอุ่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 18
2 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 17
3 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 12
4 ศุภชัย ติยวรนันท์ 10
5 นงนุช เอื้อบัณฑิต 10
6 วิโรจน์ แก้วเรือง 10
7 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 10
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 7
9 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 4
10 ปณคพร วรรณานนท์ 4
11 คณะแพทยศาสตร์ 3
12 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3
13 สุกานดา คำปลิว 2
14 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 2
15 สมบัติ กองภา 2
16 ธเนศ จันทร์เทศ 2
17 กมลทิพย์ บราวน์ 2
18 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
19 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 2
20 สมพงษ์ ไกรพจน์ 2
21 ณิชานันทน์ ปัญญาเอก 1
22 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1
23 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี 1
24 อรทัย ตันกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 2
4 2555 9
5 2554 2
6 2553 7
7 2552 4
8 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคเรื้อรังจากสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากใบบัวหลวง
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาศักยภาพของผลหม่อนต่อฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสานในภาวะโรคหลอดเลือดสมอง
4 การศึกษาศักยภาพของผลหม่อนต่อฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสานในภาวะโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2555
5 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการปกป้องโรคหลอดเลือดสมอง
6 พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ
7 การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านวัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโนเพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์
8 พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ
9 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง
10 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา
11 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง
12 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease
13 การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดผลหม่อน
ปี พ.ศ. 2554
14 ฤทธิ์ของสารสกัดชานอ้อยต่อการหายของแผลและแผลเบาหวาน
15 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2553
16 ฤทธิ์ตรีกฏุกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครผู้สูงอายุ
17 ศักยภาพของเค้กที่ประกอบด้วยไขมันต่ำและอินนูลินต่อเมแทบอลิซึมของไขมันและการดูดซึมเกลือแร่ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
18 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบต่อการเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
19 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
20 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ อาการปวดและการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
21 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
22 ศักยภาพของเค้กที่ประกอบด้วยไขมันต่ำและอินนูลินต่อ เมแทบอลิซึมของไขมันและการดูดซึมเกลือแร่ ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2552
23 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ ต่อการใช้พลังงานขณะพักและการบรรเทาความปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
24 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
25 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
26 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการต้านความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการปกป้องโรคหลอดเลือดสมอง
28 การศึกษาศักยภาพของกระทกรกต่อฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทในโรคหลอดเลือดสมอง