ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพี จรัสจรุงเกียรติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เทพี จรัสรุงเกียรติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 3
7 2549 4
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 1
11 2543 2
12 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชา
ปี พ.ศ. 2556
2 ความแตกต่างระหว่างชาย-หญิง ในการให้คำแนะนำปัญหาชีวิตรัก ในห้องศาลาประชาคม เว็บไซต์พันทิปดอทคอม: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ว่าด้วยชายรักชายในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ปี พ.ศ. 2555: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
ปี พ.ศ. 2554
4 วาทกรรมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2551-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 อุดมการณ์ความเป็นชายในวาทกรรมโฆษณาสินค้าและบริการสำหรับผู้ชายในนิตยสารผู้ชาย
6 อุดมการณ์ความเป็นชายในวาทกรรมโฆษณาสินค้า และบริการสำหรับผู้ชายในนิตยสารผู้ชาย
ปี พ.ศ. 2552
7 การนำเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสำหรับครอบครัว
8 การนำเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณา ในนิตยสารสำหรับครอบครัว
9 วาทกรรมการถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ในนิตยสาร "รักลูก"
ปี พ.ศ. 2551
10 ลักษณะเด่นของงานเขียนนำเที่ยวต่างประเทศในนิตยสารท่องเที่ยวภาษาไทย พ.ศ. 2549
11 "ความเป็นผู้หญิง" ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491-2539) : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์
12 ลักษณะเด่นของงานเขียนนำเที่ยวต่างประเทศ ในนิตยสารท่องเที่ยวภาษาไทย พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2549
13 การวิเคราะห์ปริจเฉทรายการโทรทัศน์ "หัวหมอจ้อข่าว"
14 การศึกษาปริจเฉทรายการขายตรงสินค้าเครื่องสำอางทางโทรทัศน์
15 การศึกษาปริจเฉทการสอบปากคำระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้เสียหายในการร้องทุกข์ให้เป็นคดีอาญา
16 กลวิธีการนำเสนอบุคคลในบทสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงในนิตยสารภาษาไทยสำหรับผู้หญิง
ปี พ.ศ. 2547
17 การหลีกเลี่ยงประโยคกรรม ถูก ในเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทย
18 ปริจเฉทสารคดีท่องเที่ยวในอนุสาร อ.ส.ท.
ปี พ.ศ. 2546
19 การศึกษาเชิงประวัติของคำว่า แล้ว อยู่ อยู่แล้ว
ปี พ.ศ. 2545
20 วิธีบัญญัติและลักษณะเฉพาะของศัพท์บัญญัติในวิชาปรัชญา
ปี พ.ศ. 2543
21 หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉทภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
22 หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉทภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน