ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของถั่งเช่า (Cordyceps spp.) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงด้วยไหมอีรี่-ไหมป่าชนิดต่างๆ
2 ปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลิกในผลิตภัณฑ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่ผลิตด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
ปี พ.ศ. 2558
3 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของถั่งเฉ้า Cordyceps spp. ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงด้วยไหมอีรี่-ไหมป่าชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2557
4 การวิเคราะห์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมป่า
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมป่า
6 การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี : สภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ปี พ.ศ. 2555
7 การวิเคราะห์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมป่า
8 การวิเคราะห์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมป่า
9 การวิเคราะห์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมป่า
ปี พ.ศ. 2554
10 การวิเคราะห์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมป่า
11 การวิเคราะห์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมป่า
ปี พ.ศ. 2553
12 การผลิตและการแปรรูปไหมอีรี่เป็นอาหารเพื่อจำหน่าย
13 การผลิตและการแปรรูปไหมอีรี่เป็นอาหารเพื่อจำหน่าย
14 การผลิตและการแปรรูปไหมอีรี่เป็นอาหารเพื่อจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2552
15 การผลิตและการแปรรูปไหมอีรี่เป็นอาหารเพื่อจำหน่าย
16 การผลิตและการแปรรูปไหมอีรี่เป็นอาหารเพื่อจำหน่าย
17 การผลิตและการแปรรูปไหมอีรี่เป็นอาหารเพื่อจำหน่าย
18 การผลิตและการแปรรูปไหมอีรี่เป็นอาหารเพื่อจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2551
19 ผลของโปรตีนจับไขมันและไขมันในข้าวหักต่อความคงตัวของฟองเบียร์
ปี พ.ศ. 2550
20 การผลิตและการแปรรูปไหมอีรี่เป็นอาหารเพื่อจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2544
21 การกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟในสารละลายสีย้อมโดยการดูดซับด้วยซิลิกา-อลูมินาที่ใช้ แล้ว
22 การกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟในสารละลายสีย้อมโดยการดูดซับด้วยซิลิกา-อลูมินาที่ใช้แล้ว