ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เถวียน วิทยา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 19
2 วรัญญู ศรีเดช 18
3 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 13
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 12
5 งบประมาณแผ่นดิน 8
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 8
7 โครงการวิจัย Matching Fund 8
8 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 7
9 สุพิชญา จันทะชุม 3
10 วินัย นกหมุด 2
11 อาวิส หลีขาว 2
12 วีรยา คุ้มเมือง 2
13 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2
14 โครงการวิจัย NRU 2
15 ปาริดา จันทร์สว่าง 2
16 รำไพ จิตต์เฝื่อ 2
17 ธิดารัตน์ พฤกษ์พัฒนาพงศ์ 2
18 จุมพฎ ตันมณี 2
19 พิชญา กีรติพงศ์วัฒนา 2
20 วิลาวรรณ อนุพันธ์วิทยากุล 2
21 ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต 1
22 จุฑาทิพย์ อินทรภักดิ์ 1
23 ณัฐวัฒน์ อัครยศพงศ์ 1
24 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
25 ฮัมมูดี กาเร็ง 1
26 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
27 ถนอมศักดิ์ สินอนันต์ 1
28 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 1
29 ฮาลาล 1
30 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
31 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 1
32 กิตติ เจิดรังษี 1
33 ประภาพร อุทารพันธุ์ 1
34 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
35 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 3
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 6
7 2554 5
8 2553 5
9 2552 4
10 2551 3
11 2550 12
12 2549 7
13 2548 4
14 2547 5
15 2543 4
16 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ข้าวหอมมะลิดัชนีน้ำตาลต่ำกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2560
2 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มผสมย่อยสลายได้จากสตาร์ชและคาร์ราจีแนนโดยการเติมเส้นใยปาล์มและไขมัน
3 ความเป็นไปได้ในการผลิตแคปซูลแข็งจากคาราจีแนน
4 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวุ้นและการฉายแสง UV
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันร่วมกับวิธีเชื่อมขวางต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2557
6 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเจ้าพื้นเมืองภาคใต้ด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2556
7 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวุ้นและการฉายแสง UV
8 การจัดการวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังเก็บสินค้า
ปี พ.ศ. 2555
9 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์
10 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้างเฉี้ยงโดยการผสมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVOH)
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการคลายตัวของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกบรรจุแบบสุญญากาศ
12 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้างเฉี้ยงโดยการผสมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVOH)
13 การลดปริมาณการสูญเสียจากกระบวนการเป่าขวดพลาสติก
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการคลายตัวของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกบรรจุแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2554
15 การผลิตและการปรับปรุงสมบัติของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากแป้งข้าวเจ้าด้วยการเติมไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส
16 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมระหว่างสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี
17 สมบัติและคุณลักษณะของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชกล้วยนางพญา
18 สมบัติและคุณลักษณะของฟิล์มย่อยสลายได้ผสมจากสตาร์ชข้าวเจ้าและยางธรรมชาติ
19 การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
20 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในวิธีการทดสอบค่า Powder content ของถุงมือมีแป้ง
21 การสกัด การแยก และการประยุกต์ใช้สารลิกนินจากทะลายปาล์มในการผลิตสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
22 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเฉี้ยงโดยสารครอสลิงและยูวีทรีทเมนต์
23 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติดัดแปร
24 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี
ปี พ.ศ. 2552
25 การผลิต คุณสมบัติ และแนวทางการใช้ฟิล์มบริโภคได้ชนิดยับยั้งจุลินทรีย์ซึ่งเตรียมจากการผสมสารสกัดจากไม้เคี้ยม (Cotyleobium Ianceotatum) และไม้พยอม (Shoreatdurn)
26 การปรับปรุงสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มสตาร์ชข้าวโพดด้วยการเติมไขมัน
27 การประยุกต์ใช้โรซินเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
28 การปรับคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติการต้านทานไอน้ำของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวด้วยยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
29 การคัดเลือก การพัฒนาเทคนิคการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลไม้แปรรูปในเขตภาคใต้ตอนล่าง
30 การลดต้นทุนการผลิตกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกโดยการลดปริมาณสตาร์ช
31 การผลิตและการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
ปี พ.ศ. 2550
32 โครงการศักยภาพการผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
33 ผลร่วมของพอลิเมอร์ในการปรับปรุงแวกซ์ทางการค้าต่อความสามารถในการพิมพ์ การดูดซับน้ำ และความแข็งแรงของกระดาษลูกฟูก
34 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบยำสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
35 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซินจากน้ำมันปาล์มสำหรับทดแทนแวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก : ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวและการกระจายตัวของสารเคลือบผิวจากอัลคีดเรซิน
36 การผลิต สมบัติ และการประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคัดเรซินที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม เพื่อทดแทนการใช้แวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
37 การปรับปรุงระบบ GMP และ HACCP ในโรงงานผลิตปลากระป๋อง
38 การผลิต การพัฒนาคุณสมบัติฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชข้าวพื้นเมืองภาคใต้และการประยุกต์ใช้
39 การผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์มและเส้นใยตาลโตนด
40 การปรับปรุงสมบัติของกระดาษรีไซเคิลด้วยไคโตแซน
41 การปรับปรุงสมบัติฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยเซลลูโลสและคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
42 การผลิต สมบัติ และประยุกต์ใช้แวกซ์ชนิดเหลว (อัลคีคเรซิน) ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มสำหรับเคลือบผิดกระดาษลูกฟูก
43 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2549
44 การเตรียมและคุณสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างสตาร์ชและไคโตแซน
45 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแผ่นแปะผิวหนังจากเปคติน
46 การปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มผสมระหว่างสตาร์ชข้าวเจ้าและไคโตแซนด้วยไขมันและการประยุกต์ใช้ในอาหาร
47 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยนาโนคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
48 การผลิต คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้เซลลูโลสและอนุพันธุ์ของเซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม
49 การปรับปรุงความสามารถในการพิมพ์และการดูดซับน้ำของแวกซ์สำหรับเคลือบกระดาษ
50 การผลิตและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคิดเรซินจากน้ำมันปาล์มทดแทนแวกซ์ทางการค้าจากอัลคิดเรซิน
ปี พ.ศ. 2548
51 คุณสมบัติทางเคมี-กายภาพของฟิล์มบริโภคได้ผสมระหว่างไคโตแซนและสตาร์ชข้าวเจ้า
52 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนเนื้อปลามูลค่าต่ำด้วยไคโตแซน
53 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
54 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านใน 3 จังหวัดภาคใต้นอล่างล่าง
ปี พ.ศ. 2547
55 การพัฒนาการผลิตและคุณสมบัติของฟิล์มบริโภคได้ จากเนื้อปลาคุณภาพต่ำ
56 การพัฒนาการผลิต คุณสมบัติ และแนวทางการใช้ประโยชน์ของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งชนิดต่าง ๆ
57 การพัฒนาการผลิตคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิลม์ บริโภคได้จากเนื้อปลาคุณภาพต่ำ
58 การวิเคราะห์ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของน้ำหนักผลิตภัณฑ์สุทธิของปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
59 การหาค่าร้อยละผลผลิตมาตรฐานในการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2543
60 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งแห้งระหว่างการเก็บรักษาในรูปแบบการบรรจุชนิดต่าง ๆ
61 การแยกคุณสมบัติและการทำบริสุทธิ์น้ำมันจากหัวปลาซาร์ดีน (Sardinella gibbosa)
62 การใช้ประโยชน์ใดไคโตแซนในการเก็บรักษากุ้งกุลาดำดิบ
63 ผลของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของผลสาลีระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
64 การจัดการวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังเก็บสินค้า
65 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยลิกนินและการฉายแสงยูวี