ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เด่นชัย วรเศวต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ที่จัดหาได้สำหรับการใช้งานด้านสื่อสารระยะใกล้ที่แพร่หลาย
4 เครื่องตรวจวัดแบบภาพดัดขวางโดยค่าเก็บประจุไฟฟ้าแบบความละเอียดสูงด้วยต้นทุนต่ำ
5 สายอากาศแบบปรับทิศทางได้ สำหรับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี ในย่านความถี่สูงยิ่ง
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาการอุปกรณ์กราดภาพตัดขวางโดยค่าความจุไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบคุณภาพผลไม้
ปี พ.ศ. 2550
7 การสั่นพ้องทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและค่าคิวแฟกเตอร์ของโพรงตัวนำยิ่งยวดแบบทรงกลมซึ่งถูกเติมด้วยสารไครอล
8 การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์แบบไร้สาย เพื่อนักวิจัยพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
9 การลดขนาดความยาวของสายอากาศไมโครสติปแบบสี่เหลี่ยม โดยการใช้โครงสร้างแบบซี่และร่อง