ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 บาดแผลทางจิตใจของตัวละครในเรื่องสั้นชุด คะมิ โนะ โคะโดะโมะตะชิ วะ มินะ โอะโดะรุ ของมุระกะมิ ฮะรุกิ
2 ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายของโอะงะวะ โยโกะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของโยะฌิโมะโตะ บะนะนะ
4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องสั้นของฌิงะ นะโอะยะ
5 ตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของโยะฌิโมะโตะ บะนะนะ
6 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องสั้นของฌิงะ นะโอะยะ
ปี พ.ศ. 2554
7 ตัวละคร “มือที่สาม” ในนวนิยายของเอะกุนิ คะโอะริ
8 วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง นิเฮียะกุเน็น โนะ โคะโดะโมะ ของโอเอะ เค็นสะบุโร : ความขัดแย้งแบบขั้วตรงข้าม และมิติเวลากับอำนาจของกลุ่มชายขอบ
9 สังคมจารีตในนวนิยายเรื่อง ฌิโอะสะอิ ของ มิฌิมะ ยุกิโอะ
ปี พ.ศ. 2552
10 ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิ
11 ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโย กับผู้หญิงในยุคเมจิ
ปี พ.ศ. 2549
12 พัฒนาการการสร้างตัวละครหญิงในวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร
13 พัฒนาการการสร้างตัวละครหญิงในวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร
ปี พ.ศ. 2547
14 การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิ