ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดือนรุ่ง เบญจมาศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 1
3 2550 2
4 2543 1
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอลจากเงาะเหลือทิ้ง
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนากลิ่นรสน้ำสำรองพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2550
3 ผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนเกาะช้างที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด : ชุดโครงการธนาคารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดบูรพา (เกาะช้าง)
4 การพัฒนาทางด้านกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์น้ำสำรองพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องและการส่งเสริมการผลิต
ปี พ.ศ. 2543
5 การศึกษาระดับที่เหมาะสมของ pH อุณหภูมิ และความเข้มข้นสุดท้ายในกระบวนการผลิตเนื้อมะม่วงแก้วเข้มข้นด้วยวิธีการระเหยแบบสูญญากาศ