ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดชา ฉัตรศิริเวช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เดชา ฉัตรศิริเวช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภโชค ธนกุลพรรณ 5
2 บุญรัตน์ ปี่บัว 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
4 พลวิชญ์ ภคประสิทธิ์ 2
5 ปิตินันต์ อักษร 2
6 วีระวัฒน์ คลอวุฒิมันตร์ 2
7 วุฒินันท์ ผลภาษี 2
8 ธีรวุฒิ ศักดิ์สุภา 2
9 โกมล แพงทรัพย์ 2
10 เสาวลักษณ์ ธนะภาชน์ 1
11 ซูไฮณี บินเยาะ 1
12 สุชานนท์ ติรพัฒน์กบิล 1
13 เดชา ฉัตรศิริเวช 1
14 พรรณธิดา บรรจง 1
15 อ้อยทิพย์ ลิ้มปัญญาเลิศ 1
16 พลอยพรรณ จริงจิตต์ 1
17 กฤติยา เสือสีนาค 1
18 ปิยะวรรณ กฤชเศรษฐสกุล 1
19 สุธี อธิปัญญาพันธุ์ 1
20 อรรฆเดช ตรีชวา 1
21 กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ 1
22 เจษฎา บุญนำพา 1
23 ศุภมนต์ เผิอกสวัสดิ์ 1
24 ภาสวร ธรรมสัจจกูล 1
25 ชวริน โพยมรัตน์ 1
26 พงษ์กิตติ์ ลักษมีพิเชษฐ์ 1
27 มนตรี วงศ์ศรี 1
28 สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 1
29 เพ็ญโฉม พจนธารี 1
30 วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 1
31 อิศรา เกษมเศรษฐ 1
32 Deacha Chatsiriwech 1
33 Montree Wongsri 1
34 ศุภศักดิ์ แก้ววิชิต 1
35 รัตนพงศ์ วงศ์พิมพ์รัศมี 1
36 กัลยา ช่างเครื่อง 1
37 ยงยุทธ แสนสุพรรณ 1
38 Ura Pancharoen 1
39 Gobboon Lothongkum 1
40 ทศพร บุญยพิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 6
3 2553 4
4 2552 9
5 2551 3
6 2550 3
7 2549 3
8 2548 2
9 2546 1
10 2545 5
11 2544 2
12 2542 2
13 2541 4
14 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจำลองการสังเคราะห์เอสเทอร์จากไตรเมทิลออลโพรเพนกับกรดไขมันจากน้ำมันปาล์ม
2 การจำลองการสังเคราะห์เอสเทอร์จากไตรเมทิลออลโพรเพนกับกรดไขมันจากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2554
3 สมดุลการดูดซับน้ำในเอทานอลด้วยตัวดูดซับซีโอไลต์ชนิด 4A
4 การดูดซับเมทานอลในกลีเซอรอลด้วยถ่านกัมมันต์เชิงพาณิชย์จากกะลามะพร้าว
5 การดูดซับน้ำที่ปนในเอทานอลเข้มข้นด้วยผงซิลิกาเจลจากแกลบ
6 การดัดแปลงกระบวนการแยกอากาศเป็นกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว
7 การดูดซับเมทานอลในไบโอดีเซลด้วยถ่านดูดซับจากเปลือกถั่วแมคคาเดเมีย
8 การดูดซับแลนทาไนด์ไนเตรดด้วยถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวที่ดูดซับไตรบิวทิลฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2553
9 ผลของปริมาณกรดกำมะถันและสารละลายเอทานอลต่อปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าว
10 การดูดซับสารละลายคองโกเรดด้วยซิลิกาจากเถ้าแกลบที่ผ่านการปรับปรุงด้วยคอปเปอร์ไนเตรต
11 การดูดซับสารละลายคองโกเรดด้วยซิลิกาจากเถ้าแกลบที่ผ่านการปรับปรุงด้วยคอปเปอร์ไนเตรต
12 ผลของประมาณกรดกำมะถันและสารละลายเอทานอลต่อปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2552
13 การดูดซับยูเรเนียมในสารละลายไตรโซเดียมฟอสเฟตด้วยไตรแคลเซียมฟอสเฟตและไฮดรอกซีอะพาไทต์
14 ผลของความเข้มข้นของสารละลายกรดกำมะถันและอัตราส่วนของน้ำมันถั่วเหลืองต่อสารละลายกรดกำมะถัน ในปฏิกิริยาซัลเฟชั่นของกลีเซอไรด์ที่ไม่อิ่มตัว
15 ผลของความเข้มข้นของกรดฟอสฟอริกและอุณหภูมิที่มีต่อ การสังเคราะห์ตัวดูดซับจากเปลือกของผลยางพาราเพื่อการดูดซับเอทานอล-น้ำ
16 การดูดซับเมทานอลจากไบโอดีเซลโดยก้านกล้วยที่ปรับสภาพด้วยกรดฟอสฟอริก
17 ผลของกรดฟอสฟอริกในถ่านกัมมันต์พาณิชย์จากกะลามะพร้าวต่อการดูดซับเมทานอลในไบโอดีเซล
18 ผลของความเข้มข้นของสารละลายกรดกำมะถันและอัตราส่วนของน้ำมันถั่วเหลือง ต่อสารละลายกรดกำมะถันในปฏิกิริยาซัลเฟชั่นของกลีเซอไรด์ที่ไม่อิ่มตัว
19 ผลของความเข้มข้นของกรดฟอสฟอริกและอุณหภูมิที่มีต่อการสังเคราะห์ตัวดูดซับจากเปลือกของผลยางพาราเพื่อการดูดซับเอทานอล-น้ำ
20 การดูดซับยูเรเนียมในสารละลายไตรโซเดียมฟอสเฟต ด้วยไตรแคลเซียมฟอสเฟตและไฮดรอกซีอะพาไทต์
21 การดูดซับเมทานอลจากไบโอดีเซลโดยก้านกล้วยที่ปรับสภาพด้วยกรดฟอสฟอริก
ปี พ.ศ. 2551
22 ทดสอบผลกระทบของ ระยะเวลาในปฏิกิริยา และความเข้มข้นของสารเคมี ที่มีผลต่อปฏิกิริยาการเคลือบผิวกระจกเงา
23 การปรับปรุงการใช้ประโยชน์พลังงานความร้อนของกระบวนการผลิตโพลิคาร์โบเนตปัจจุบัน
24 ทดสอบผลกระทบของระยะเวลาในปฏิกิริยา และความเข้มข้นของสารเคมี ที่มีผลต่อปฏิกิริยาการเคลือบผิวกระจกเงา
ปี พ.ศ. 2550
25 การแยกเอทานอลออกจากสารผสมเอทานอล-น้ำ โดยใช้ตัวดูดซับเชิงพาณิชย์จากกะลามะพร้าว
26 การจำลองการนึ่งผลปาล์มด้วยไอน้ำแบบกะ
27 ผลของแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของของผสมจุดเดือดคงที่ของเอทานอลกับน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
28 การจำลองกระบวนการสกัดเอทานอลออกจากสารละลายในน้ำด้วยไฮโดรคาร์บอนผสม
29 ผลของความเข้มข้นของไตรบิวทิลฟอสเฟตในน้ำมันก๊าดต่อค่าคงที่สมดุลการสกัดอิออนธาตุหายาก
30 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของสารชีวมวลโดยใช้พลังงานอิสระกิบส์
ปี พ.ศ. 2548
31 การสังเคราะห์กรดไขมันจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยโซดาไฟ
32 การพัฒนาแบบจำลองสมดุลเคมีสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของบิวทาไดอีน จากการผลิตโอเลฟินส์
ปี พ.ศ. 2546
33 การวิจัยและพัฒนาระบบเยื่อแผ่นเหลวเพื่อการแยกโลหะหายาก
ปี พ.ศ. 2545
34 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับปฏิกิริยาการแตกตัวด้วยความร้อนของน้ำมันมะพร้าว
35 การจำลองเครื่องปฏิกรณ์ชนิดสมดุลเคมีสำหรับการผลิตเอททิลีนและโพรพิลีน
36 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับปฏิกิริยาการแตกตัวด้วยความร้อนของยางธรรมชาติ
37 การเตรียมถ่านดูดซับจากเปลือกผลของยางพารา โดยต้มสารละลายกรดซัลฟิวริกสำหรับดูดซับก๊าซไนโตรเจน
38 สมดุลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนด้วยถ่านดูดซับจากกะลามะพร้าวที่ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริก
ปี พ.ศ. 2544
39 การสร้างแบบจำลองสำหรับการทำนายผลของสัดส่วนปริมาณเอทิลีนไกลคอลต่อกรดเทอร์เรพธาลิกและความดันต่อการเตรียมไดไกลคอลเทอร์เรพธาเลต
40 ผลของอุณหภูมิของสารละลายและชนิดของสารออกซิไดซ์ ที่มีต่อการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันของซีเรียม
ปี พ.ศ. 2542
41 ผลของการเตรียมตัวดูดซับชนิดถ่านจากเปลือกถั่วลิสงด้วยกรดฟอสฟอริกต่อการดูดซับไอเบนซีนเจือจาง
42 การดูดซับแก๊สโพรเพนด้วยตัวดูดซับชนิดถ่านที่เตรียมจากกะลามะพร้าวโดยการกระตุ้นด้วยซิงก์คลอไรด์
ปี พ.ศ. 2541
43 อิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลายผสมกรดอะซิติกกับโซเดียมอะซิเตต ต่อการสกัดแยกไอออนสังกะสีด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
44 การสกัดไอออนทองแดงจากสารละลายเจือจางมากด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
45 การจำลองแบบการไล่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ถูกดูดซับได้ดีในเครื่องปฏิกรณ์แบบความดันสลับ
46 ไอโซเทิร์มการดูดซับของแก๊สไฮโดรคาร์บอนเข้มข้นด้วยซีโอไลต์