ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบเครื่องผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2555
2 การออกแบบและสร้างถังหมักสำหรับหมักเอทานอลโดยการควบคุมค่า
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับน้ำจิ้มไก่ [electronic resource]
ปี พ.ศ. 2548
4 การขยายขนาดเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนสำหรับการผลิตไวตามินสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ
5 การผลิตสารสกัดฟ้าทะลายโจรในระดับก่อนโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2547
6 การขยายขนาดเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน สำหรับการผลิตไวตามินสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2544
7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer