ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลียว เพชรทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารปราบศัตรูพืชทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
2 การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับการสกัดสารโรตินอยด์จากต้นหางไหลในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาสารต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
4 การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
5 การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
6 การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บกักสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
7 การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
ปี พ.ศ. 2535
8 การสังเคราะห์สาร 1-ฟินิล-3 (ไพริดิล) ยูเรียและสารอนุพันธ์
9 การสังเคราะห์สาร 1- ฟินิล - 3- (ไพริดิล) ยูเรียและสารอนุพันธ์ / เฉลียว เพชรทอง
10 การสังเคราะห์สาร 1-ฟินิล-3-(ไพริดิล)ยูเรียและสารอนุพันธ์