ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิม ชัยวัชราภรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ฉลอม ไชยริบูรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 7
3 ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ 5
4 พีระพงศ์ บุญศิริ 5
5 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 3
6 ปนิต อวิรุทธการ 2
7 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 2
8 ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส 2
9 วรเบญญา พิทักษ์อรรณพ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
11 รัตนา กิติสุข 1
12 สุระ สุบินดี 1
13 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
14 บุญเรือง ถาคำฟู 1
15 ไพศาล โรจนวิภาค 1
16 ขนิษฐา พูลสวัสดิ์ 1
17 จิตรา หมั่นเฮง 1
18 กิตติพงษ์ สุพรรณวิบูล 1
19 ชูศรี กลิ่นอุบล 1
20 บุญทัน ม่วงชื่น 1
21 เจริญทัศน์ จินตนเสรี 1
22 จันทนี เก็จวลีวรรณ 1
23 อุไร พรหมมา 1
24 อภิชาต รักษากุล 1
25 ยุทธนา บัวแย้ม 1
26 ภาสวรรณ พันธุมะบำรุง 1
27 ภาณุวัตร นุชอุดม 1
28 เทพวาณี หอมสนิท 1
29 เทพวาณี หอมสนิท 1
30 อนุทิน เพชรอุทัย 1
31 ปริศนา อุนสกุล 1
32 เรืองศักดิ์ เจียมพานทอง 1
33 วันชัย บุญรอด 1
34 สุรัตน์ แสงลออ 1
35 ชาญชัย ศิริพันธุ์ 1
36 สุรินทร์ สายกฤษณะ 1
37 พงษ์เอก สุขใส 1
38 พิชิต เมืองนาโพธิ์ 1
39 วัชรกัญจน์ หอทอง 1
40 รุจ แสงอุดม 1
41 วรัญญู รีรมย์ 1
42 ฑิฆัมพร พงษ์พรต 1
43 ปิยวรรณ บรรจง 1
44 รัตนา หาญสงคราม 1
45 อดิศร คันธรส 1
46 กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ 1
47 อดุลย์ จันละคร 1
48 ปิยพงษ์ รองหานาม 1
49 จิราดร ถิ่นอ่วน 1
50 พะเยาว์ ธนัญญากร 1
51 ธงทอง ทรงสุภาพ 1
52 พัชนี ภูศรี 1
53 ธัชนาถ ทองประกอบ 1
54 ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์ 1
55 ประชุมพร ช่ำชอง 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
57 จิตตราณี ประสงค์เจริญ 1
58 สมลักษณ์ สะหรั่งบิน 1
59 เฉลิมพล น้อยอิ่ม 1
60 วันชัย ขนบดี 1
61 จุฑา ติงศภัทิย์ 1
62 ปนัดดา ฉิมตระกูล 1
63 ปธานศาสน จับจิตร 1
64 จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม 1
65 ธนิดา คฌาณิน ไทยานนท์ 1
66 พันธ์วดี อินทรมณี 1
67 กลยุทธ ไกรฤกษ์ 1
68 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
69 ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ 1
70 ศิวณัติ เพชรย้อย 1
71 วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ 1
72 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 3
8 2550 2
9 2548 1
10 2545 2
11 2544 1
12 2542 1
13 2541 3
14 2540 1
15 2539 1
16 2537 1
17 2536 2
18 2535 4
19 2534 2
20 2533 1
21 2532 3
22 2531 3
23 2530 3
24 2529 3
25 2528 6
26 2527 6
27 2526 1
28 2525 1
29 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งการเล่นในกีฬาฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กล้ามเนื้อหลักบริเวณแกนกลางลำตัวในการเต้นลีลาศประเภทละตินอเมริกันของนักกีฬาลีลาศสมัครเล่น
3 การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย
5 การวิเคราะห์รูปแบบที่ส่งผลต่อการได้คะแนนของทีมนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012
6 การวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตูของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012
ปี พ.ศ. 2555
7 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกแบกน้ำหนักกระโดดกับการฝึกกระโดดด้วยยางยืดแบบมีลูกรอกที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อสูงสุดในการกระโดดแนวดิ่งของนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษของนักกีฬามวยสากลชายระดับเยาวชน
9 การเปรียบเทียบระดับแรงเบรกแบบเอ็คเซ็นตริกที่แตกต่างกัน ขณะแบกน้ำหนักกระโดดที่มีผลฉับพลันต่อพลังกล้ามเนื้อในนักกีฬาชายที่มีความแข็งแรงสัมพัทธ์สูง
10 ผลของการพัฒนาโปรแกรมกการฝึกที่มีต่อจุดเริ่มล้าในนักกีฬาเทนนิสชาย
11 การเปรียบเทียบผลของแบบฝึกแอโรบิกและแบบฝึกแอนแอโรบิกที่มีผลต่อจุดเริ่มล้าของนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิงเพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพและสุขสมรรถนะของสตรีสูงอายุ
14 การพัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิงเพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพและสุขสมรรถนะของสตรีสูงอายุ
15 การศึกษาการใช้พลังงานในขณะแข่งขันของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2550
16 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 108
17 ผลการพัฒนาโปรแกรมการฝึกที่มีต่อจุดเริ่มล้าในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อปรับปรุงจุดเริ่มล้าในนักกีฬาฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2545
19 การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13-15 ปี
20 การเตรียมความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจของนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติ เพื่อการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ปี พ.ศ. 2544
21 การเปรียบเทียบผลของการฝึกเต้นรำแบบบอลรูมกับแบบละตินอเมริกันที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
22 ผลของการใช้พลาสเตอร์ช่วยหายใจที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและอัตราการเต้นของหัวใจขณะฟื้นตัว
ปี พ.ศ. 2541
23 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
24 การเตรียมความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจของนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติ เพื่อการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
25 เครื่องเสริมสร้างสมรรภาพกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2540
26 เครื่องเสริมสร้างสมรรภาพกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2539
27 ความต้องการและปัญหาในการออกกำลังกายของผู้ติดเชื้อเอดส์
ปี พ.ศ. 2537
28 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเซปัคตะกร้อทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2536
29 ผลของการเข้าร่วมในโปรแกรมการออกกำลังกายและโปรแกรมนันทนาการ ที่มีต่อความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
30 ผลของการฝึกตามโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2535
31 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่ใช้ความหนักแตกต่างกัน ที่มีต่อสารชีวเคมีใน เลือดของหญิงวัยกลางคน
32 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่ใช้ระยะเวลาต่างกัน ที่มีต่อสารชีวเคมีในเลือด
33 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน และนอกโครงการพัฒนากีฬาชาติ
34 ผลของการฝึกสเต็ปแอโรบิคที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2534
35 ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
36 การเปรียบเทียบสมรรถภาพในการจับออกซิเจนสูงสุดระหว่างวิธีฟื้นตัว ด้วยวิธีสูดออกซิเจนกับไม่สูดออกซิเจนจากเครื่องให้ออกซิเจน หลังการออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2533
37 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายของครูพลศึกษา และครูที่ไม่ได้สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
38 ความสัมพันธ์ระหว่างการจับออกซิเจนสูงสุดด้วยวิธีจักรยานของออสตรานด์และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
39 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์ในระดับความถี่ต่างกันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสมรรถภาพทางกาย
40 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2531
41 ผลของการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซโทนิคด้วยความเร็วต่างอัตรา ที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดในแนวดิ่ง
42 ความสัมพันธ์ระหว่างการจับออกซิเจนสูงสุดด้วยวิธีจักรยานของออสตรานด์และวิธีการก้าวขึ้นลงของออสตรานด์
43 ปัญหาและความต้องการกิจกรรมพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนเด็กพิการทางหู
ปี พ.ศ. 2530
44 การเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายแบบอากาศนิยมระหว่างผู้รับประทานอาหาร มังสวิรัติและผู้รับประทานอาหารทั่วไป
45 ความสัมพันธ์ระหว่างไขมันในร่างกายกับความสามารถ ในการเคลื่อนไหวทั่วไปในเด็กนักเรียนอายุ 10-12 ปี
46 ผลการฝึกแบบหมุนเวียนที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายของผู้ชายสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2529
47 สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
48 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
49 ผลของการกำหนด ความหนัก ความถี่ และระยะเวลาที่แตกต่างกันในการออกกำลังกาย ที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด
ปี พ.ศ. 2528
50 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษาภาคกลาง
51 การเปรียบเทียบผลการฝึกความอดทนแบบอนากาศนิยม ด้วยความหนักของงานสูงสุด โดยใช้ระยะเวลาต่างกัน
52 การเปรียบเทียบระยะการทุ่มน้ำหนักที่ได้จากผล ของการฝึกทักษะการทุ้มน้ำหนักเพียงอย่างเดียว กับการฝึกทักษะการทุ่มน้ำหนักควบคู่กับการสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ
53 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษาภาคเหนือ
55 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษาภาคใต้
ปี พ.ศ. 2527
56 สมรรถภาพกลไกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
57 การเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายโดยการวิ่งเหยาะ กับการขี่จักรยานอยู่กับที่ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
58 ผลของการฝึกแอโรบิคดานซ์ที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียน และเปอร์เซนต์ไขมันของร่างกาย
59 ผลของกิจกรรมค่ายพักแรมต่อชาวค่าย ทางด้านบุคลิกภาพการแสดงตัว-เก็บตัว
60 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของคนวัยผู้ใหญ่ ที่ออกกำลังกายแบบต่างกัน
61 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายบางด้านภายหลังการฝึกแอโรบิคดานซ์ ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันของผู้ที่เคยผ่นการฝึกแอโรบิคดานซ์
ปี พ.ศ. 2526
62 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว
ปี พ.ศ. 2525
63 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ของวิทยาลัยครูภาคตะวันตก