ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมเอก อินทนากรวิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 อัลกอริทึมการไม่ประสานเวลาแบบจัดฟันสำหรับเครื่อข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
2 การปรับปรุงการกระจายแฟ้มข้อมูลแบบเข้ารหัสทางเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการหาเส้นทาง
3 การส่งข้อมูลไลฟ์สตรีมแบบเพียร์ทูเพียร์โดยใช้วิธีการแบบผลัก และดึงด้วยความน่าจะเป็น
4 แนวทางการโปรแกรมเชิงมหภาคแบบใหม่สำหรับเครือข่ายไร้สายของระบบฝังตัว
ปี พ.ศ. 2553
5 การประสานเวลาแบบกระจายสำหรับเครือข่ายตัวรับรู้แบบไร้สาย
ปี พ.ศ. 2551
6 การเพิ่มความถูกต้องวิธีการนับจำนวนเครื่องที่ผ่านการแปลงที่อยู่เครือข่ายบนเครื่อข่ายขนาดกลางโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของชั้นการรับส่งข้อมูล
7 การประมวลผลข้อคำถามเรียกซ้ำแบบครอบคลุมสำหรับเครือข่ายตัวรับรู้แบบไร้สาย
8 การระบุเพียร์ของบิตทอร์เรนต์ด้วยพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการเค้นการระบุเพียร์ของบิตทอร์เรนต์ด้วยพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการเค้น
9 การเพิ่มความถูกต้องวิธีการนับจำนวนเครื่อง ที่ผ่านการแปลงที่อยู่เครือข่ายบนเครือข่ายขนาดกลาง โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของชั้นการรับส่งข้อมูล
10 การประมวลผลข้อคำถามเรียกซ้ำแบบครอบคลุม สำหรับเครือข่ายตัวรับรู้แบบไร้สาย
ปี พ.ศ. 2550
11 อัลกอริทึมควบคุมความหนาแน่นบนพื้นฐานเซตครอบคลุมสำหรับปัญหาครอบคลุมในระบบเครือข่ายตัวรับรู้แบบไร้สาย
ปี พ.ศ. 2548
12 การออกแบบและพัฒนาเฟรมเวิร์คการติดต่อสื่อสาร โดยการระบุชื่อตามจุดมุ่งหมายสำหรับเครือข่ายบลูทูธ
13 การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้เครือข่ายแอ็กทีฟ เพื่อรับมือกับการโจมตีจากเครือข่ายภายในที่ถูกผู้บุกรุกยึดครอง
14 กรอบการทำงานของโปรแกรมระยะไกลสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่