ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมศรี สรสิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
2 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
ปี พ.ศ. 2548
5 ความเข้มแข็งอดทนและผลลัพธ์การเผชิญปัญหาในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2541
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม
8 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี