ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมพล เกิดมณี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chalermpol Kirdmanee 54
2 สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 50
3 Suriyan Cha-um 50
4 กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน 9
5 Chalermpol Kerdmanee 7
6 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 5
7 Sittiruk Roytrakul 5
8 Cherlermpol Kirdmanee 5
9 อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ 3
10 Michiko Takagaki 3
11 Orawan Theanphong 3
12 Niran Juntawong 2
13 Kongake Siringam 2
14 Thanapat Songsak 2
15 คงเอก ศิริงาม 2
16 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
17 Tharathorn Teerakathiti 2
18 T Takabe 2
19 ธราธร ทีรฆฐิติ 2
20 ประเดิม วณิชชนานันท์ 2
21 ธนภัทร ทรงศักดิ์ 2
22 Praderm Wanichananan 2
23 Thongchai Koobkokkruad 2
24 วันชัย ดีเอกนามกูล 2
25 Wanchai De-Eknamkul 2
26 Suchada Tengsiriwattana 2
27 ธงชัย กูบโคกกรวด 2
28 Aussanee Pichakum 2
29 Thamakron Sathung 2
30 Atikhun Maijandang 2
31 เกรียงไกร โมสาลียานนท์ 2
32 Thanapol Boriboonkaset 2
33 Kriengkrai Mosaleeyanon 2
34 D.R. Smith 1
35 Kanyawim Kirtikara 1
36 C. Theerawitaya 1
37 Yuthasak Pokasombat 1
38 Kanyaratt Supaibulwattana 1
39 Issei Akutagawa 1
40 Worachet Kuntawunginn 1
41 T. Vathany 1
42 Waleerat Banyai 1
43 Masahiro Mii 1
44 วลีรัตน์ บรรยาย 1
45 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
46 T. Nishimura 1
47 Muhammad Ashraf 1
48 Bolortuya Ulziibat 1
49 Nguyen Thi Hong Nhung 1
50 Phanchita Vejchasarn 1
51 P.X. Huyen 1
52 Surin Peyachoknagul 1
53 K. Ohyama 1
54 Teruhiro Takabe 1
55 Nana Yamada 1
56 Worrawat Promden 1
57 Yoshito Tanaka 1
58 Hakuto Kageyama 1
59 Nguyen Minh Tuan 1
60 Ouk Puthea 1
61 บุษยา ศรีอนันต 1
62 Kongchay Phimmakong 1
63 Nguyen Thi-Thanh 1
64 S. Champahern 1
65 Bootsaya Srianan 1
66 อุษณีษ์ พิชกรรม 1
67 Wichit Phaephun 1
68 วิชิต แพพูล 1
69 A. Charoenpanich 1
70 Araya Choochai 1
71 P. Atanon 1
72 Araya Chochai 1
73 Souvanh Thadavong 1
74 V. Bunyakijjinda 1
75 ธนาพล บริบูรณ์เกษตร 1
76 Chawewan Vutiyano 1
77 Thippawan Trakulyingcharoen 1
78 Prasartporn Smitamana 1
79 W. Pongpayoon 1
80 A Pichagram 1
81 Konggake Siringam 1
82 Nirun Juntawong 1
83 ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 8
2 2553 14
3 2552 12
4 2551 6
5 2550 10
6 2549 5
7 2548 3
8 2547 6
9 2546 1
10 2545 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Remediation of salt-affected soil by the addition of organic matter - an investigation into improving glutinous rice productivity
2 Remediation of salt-affected soil by gypsum and farmyard manure ? Importance for the production of Jasmine rice
3 Artemisinin accumulation and enhanced net photosynthetic rate in Qinghao (Artemisia annua L.) hardened in vitro in enriched-CO2 photoautotrophic conditions
4 Photosynthetic Features, Growth and Yield of Thai Jasmine Rice as Influenced by Saline Soil Treated with Organic Matter
5 Isolation and characterization of proline/betaine transporter gene from oil palm
6 Survival percentage, photosynthetic abilities and growth characters of two indica rice (Oryza sativa L. spp. indica) cultivars in response to iso-osmotic stress
7 Salt stress induced ion accumulation, ion homeostasis, membrane injury and sugar contents in salt-sensitive rice (Oryza sativa L. spp. indica) roots under isoosmotic conditions
8 Genetic variations associated with salt tolerance detected in mutants of KDML105 (Oryza sativa L. spp. indica) rice
ปี พ.ศ. 2553
9 A highly efficient method for Agrobacterium mediated transformation in elite rice varieties (Oryza sativa L. spp. indica)
10 In-vitro flowering of miniature roses (Rosa?hybrida L. ‘Red Imp’) in response to salt stress
11 Effects of temperature and relative humidity during in vitro acclimatization, on physiological changes and growth characters of Phalaenopsis adapted to in vivo
12 Osmotic potential, photosynthetic abilities and growth characters of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) seedlings in responses to polyethylene glycol-induced water deficit
13 Effect of inland salt-affected soil on physiological and growth characters of Eucalypt tree (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
14 Ion contents, relative electrolyte leakage, proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of oil palm seedlings in responses to salt stress
15 Screening upland rice (Oryza sativa L. ssp. indica) genotypes for salt-tolerance using multivariate cluster analysis
16 Salt tolerance screening in six maize (Zea mayz L.) genotypes
17 Effect of mannitol- and salt-induced iso-osmotic stress on proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of rice cultivars (Oryza sativa L. spp. indica)
18 Water relations, pigment stabilization, photosynthetic abilities and growth improvement in salt stressed rice treated with exogenous potassium nitrate application
19 Effect of glycinebetaine on proline, water use and photosynthetic efficiencies and growth of rice seedlings under salt stress
20 Effects of water stress induced by sodium chloride and mannitol on proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
21 Acclimatisation to mannitol-induced water deficit in miniature rose (Rosa x hybrida) plantlets cultivated in vitro under autotrophic conditions
22 Overexpression of farnesyl pyrophosphate synthase (FPS) gene affected artemisinin content and growth of Artemisia annua L.
ปี พ.ศ. 2552
23 การสร้างสายพันธุ์กล้วยไม้ที่ไม่เป็นหมัน
24 ดัชนีบ่งชี้ด้านฟีโนไทป์ของพันธุ์ข้าวที่มีศักยภาพในการทนทานต่อความเค็ม
25 Sugar accumulation, photosynthesis and growth of two indica rice varieties in response to salt stress
26 Effect of salt stress on proline accumulation, photosynthetic ability and growth characters in two maize cultivars
27 An efficient procedure for embryogenic callus induction and double haploid plant regeneration through anther culture of Thai aromatic rice (Oryza sativa L. subsp. indica)
28 An effective in-vitro acclimatization using uniconazole treatments and ex-vitro adaptation of Phalaenopsis orchid
29 Effect of osmotic stress on proline accumulation, photosynthetic abilities and growth of sugarcane plantlets (Saccharum officinarum L.)
30 Multivariate physiological indices for salt tolerant classification in indica rice (Oryza sativa L. spp. indica)
31 Comparative effects of salt stress and extreme pH stress combined on glycinebetaine accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of two rice genotypes
32 Relationships between sodium ion accumulation and physiological characteristics in rice (Oryza sativa L. spp. indica) seedlings grown under iso-osmotic salinity stress
33 Salt tolerance in two rice cultivars differing salt tolerant abilities in responses to iso-osmotic stress
34 Effects of mannitol induced osmotic stress on proline accumulation, pigment degradation, photosynthetic abilities and growth characters in C3 rice and C4 sorghum
ปี พ.ศ. 2551
35 Assessment of salt tolerance in Eucalyptus, Rain tree and Neem tree under laboratory and the field conditions
36 Effects of low-dose gamma irradiation on artemisinin content and amorpha-4,11-diene synthase activity in Artemisia annua L
37 Physiological and morphological adaptation of a high content azadirachtin in Thai neem (Azadirachta siamensis Val.) to field trial
38 Proline profiles in aromatic rice cultivars photoautotrophically grown in responses to salt stress
39 Optimal Sucrose Concentration for the PRODUCTION OF GLUCOSINOLATES FROM Brassica oleracea L. cv. group Chinese Kale CELL SUSPENSION CULTURES
40 Optimal Sucrose Concentration for the Production of Glucosinolates from Brassica oleracea L. cv. group Chinese Kale Cell Suspension Cultures
ปี พ.ศ. 2550
41 การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันคุณภาพดี
42 An effective defensive response in Thai aromatic rice varieties (Oryza sativa L. spp. indica) to sodium chloride salt stress
43 Glycinebetaine accumulation, physiological characterizations, and growth efficiency in salt tolerant and salt sensitive lines of indica rice (Oryza sativa L. spp. indica) response to salt stress
44 Minimal growth in vitro culture for preservation of plant species
45 TLC-densitometric Analysis of Artemisinin for the Rapid Screening of High-producing Plantlets of Artemisia annua L
46 Effect of exogenous glucose and abscisic acid on physiological and morphological performances of in-vitro indica rice (Oryza sativa L. spp. indica).
47 Effect of exogenous sugar classes and concentrations on salt-tolerant ability of indica rice (Oryza sativa L.)
48 Exogenous glucose and abscisic acid pre-treatment in indica rice (Oryza sativa L. spp. indica) responses to sodium chloride salt stress
49 A rapid method for identifying salt tolerant water convolvulus (Ipomoea aquatica Forsk) under in vitro photoautotrophic conditions
50 An alternative protocol for flowering induction of Thai indica rice (Oryza sativa L. ssp indica) using a short-day photoperiod treatment.
ปี พ.ศ. 2549
51 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมสายพันธุ์บริสุทธิ์ทนเค็มโดยผ่านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
52 An effective in-vitro selection of water spinach (Ipomoea aquatica Forsk.) for NaCl-, KH2PO4- and temperature-stresses
53 Water Relation, Photosynthetic Ability and Growth of Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L. ssp. Indica cv. KDML 105) to Salt Stress by Application of Exogenous Glycinebetaine and Choline
54 Disease-free Production of Sugarcane Varieties (Saccharum officinarum L.) Using in vitro Meristem Culture
55 Disease-free production and minimal-growth preservation of In-vitro banana (Musa spp.)
ปี พ.ศ. 2548
56 The ex-vitro survival and growth of ginger (Zingiber officinale Rocs.) influence by in-vitro acclimatization under high relative humidity and CO2-enrichment conditions
57 Phenotypic responses of Thai Jasmine rice to salt-stress under environmental control of in-vitro photoautotrophic system
58 Physiological responses of rice seedling (Oryza sativa L.) to salt stess cultured under In vitrophotomixotrophic and photoautotrophic system
ปี พ.ศ. 2547
59 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ
60 หนึ่งความหวังที่เป็นจริงของคนอีสาน "โครงการคืนป่าบนพื้นที่ดินเค็ม"
61 Biochemical and physiological responses of Thai jasmine rice (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) to salt-stress
62 Enhanced growth and photosynthesis of rain tree (Samanea saman Merr.) plantlets in vitro under a CO2-enriched condition with decreased sucrose concentrations in the medium
63 Physiological Responses of Thai neem (Azadirachta siamensis Val.) to Salt Stress for Salt-tolerance Screening Program
64 Effect of Sucrose Concentration on Cell Growth and Artemisinin Production in Suspension Culture of Artemisia annua L.
ปี พ.ศ. 2546
65 Effect of salinity on biochemical and physiological characteristics in correlation to selection of salt-tolerant ability in aromatic rice (Oryza sativa L.)
ปี พ.ศ. 2545
66 การผลิตท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็กปลอดโรค