ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฉลิมชัย พาวัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2551 2
4 2546 2
5 2545 1
6 2544 1
7 2543 1
8 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 แบบจำลองการขาดแคลนปริมาณฝนของอ้อยบนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2553
2 แบบจำลองการขาดแคลนปริมาณฝนของอ้อยบนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาพื้นที่ที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4 การศึกษาพื้นที่ที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาพื้นที่ที่เสียงภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีโดยใช้ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์
6 การศึกษาพื้นที่ที่เสียงภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีโดยใช้ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาพื้นที่ที่เสียงภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ II
ปี พ.ศ. 2544
8 การศึกษาพื้นที่ที่เสียงภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2543
9 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำขนาดเล็ก