ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจิมขวัญ รัชชุศานติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- อ.เจิมขวัญ รัชชุศานติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเพิ่มโอกาสในการทำงานและการทำธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2 การวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์และบริการวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 การเพิ่มโอกาสในการทำงานและการทำธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4 การวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์และบริการวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
5 การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มทอผ้าหมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มทอผ้าหมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่