ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจิดจรรย์ ศิริวงศ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เจิดจรรย์ ศิริวง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2557
2 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
4 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
5 การประเมินวัฏจักรชีวิตของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
6 Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมัน
7 การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
8 การประเมินสภาพปัญหาการทำปุ๋ยหมักชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
9 การใช้กากขี้แป้งจากโรงงานน้ำยางข้น และขี้เถ้าจากโรงงานยางแผ่นรมควันเมื่อเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตวัสดุแผ่นก้อนแข็งเพื่องานตกแต่ง
ปี พ.ศ. 2550
10 การใช้กากของเสียจากโรงงานน้ำยางข้นโรงงานยางแท่ง STR 20 และโรงรมยาง ในการหมักทำปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2544
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหยของแอมโมเนียจากน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2528
12 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง