ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจษฎา ศรศึก
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Geographical maps system for tourism promotion of Ban Pong Sub-district administrative organization, Hang Dong District, Chiang Mai Province / เจษฎา
2 ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาค่าแรงดันแบรกดาวน์กระแสสลับของแกปแท่งปลายแหลม-ระนาบในขณะมีตัวนำลอย
4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการ Triple Play บนโครงข่าย Fixed Line Telephone ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภายในพื้นที่การให้บริการเขตกรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการด้านการศึกษาทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตปลอดไวรัสผ่านโครงข่าย broadband ADSL ของ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2543
7 Perceived Barriers to Exercise and Exercise Behavior among Nurses
8 การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาล / จิตอารี ศรีอาคะ
ปี พ.ศ. 2527
9 ผลของความลึกและตำแหน่งของชั้นตัวกลางต่อสมรรถนะ ของเครื่องกรองไร้ออกซิเจน