ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจษฎา นพวิญญูวงศ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2545 1
3 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ความคงตัวทางเคมีและประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อของ 70% แอลกอฮอล์หลังเปิดใช้
2 ความคงตัวทางเคมีและประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อของ 70% แอลกอฮอล์หลังเปิดใช้
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคนิ่วไตที่เป็นนิ่วขนาดเล็กในชุมชนชนบทโดยการใช้ 4 วิธีการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 การพัฒนา Dithranol Ointment Srinagarind เพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการรักษา psoriasis
5 การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะราย : ฟลูโรซีไมด์น้ำเชื่อมกับไดอะชีแพม น้ำเชื่อม
6 การศึกษาความคงตัวทางเคมีและประสิทธิผลทางคลินิกของยาฉีดเข้าตาแกนไซโคลเวียร์เก็บที่สภาวะแช่แข็งในผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นโรคจอตาอักเสบจากเชื้อซัยโตเมกกะโลไวรัส