ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจริญ ภคธีรเธียร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเตรียมและสมบัติของน้ำมันแปรรูปยางจากปฏิกิริยาของอนุพันธ์น้ำมันพืช (สเตรียริลแอลกอฮอล์) กับกรดอะโรมาติก
ปี พ.ศ. 2554
2 การเตรียมและสมบัติของน้ำมันแปรรูปยางจากปฏิกิริยาของอนุพันธ์น้ำมันพืช (สเตียริลแอลกอฮอล์) กับกรดอะโรมาติก
3 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2552
4 การเตรียมและสมบัติของน้ำมันแปรรูปยางจากปฏิกิริยาของอนุพันธ์น้ำมันพืช (สเตียริลแอลกอฮอล์) กับกรดอะโรมาติก
5 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง