ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือวัลย์ วงค์ปัญญา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 1
5 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การให้บริการจำนวนสุ่มและการทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มออนไลน์
2 การพัฒนารหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคหน้าและฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. 2552
3 ระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กำเนิดจำนวนสุ่มแบบอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2550
5 ประสิทธิภาพของการผสมสัญญาณเชิงแสงและรหัสคอนโวลูชัน
ปี พ.ศ. 2549
6 การสำรวจสมรรถนะรหัสเทอร์โบภายใต้ระบบฮาร์ดดิสก์และพัฒนาโปรแกรมจำลองการทำงานต้นแบบ
7 การจำลองออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม
8 ซอฟท์แวร์จำลองการทำงานของรหัสลับเชิงควอนตัม(ปริญญานิพนธ์)