ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติ แสงอรุณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2545 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการ "วิจัยและพัฒนาเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
ปี พ.ศ. 2554
2 วิจัยและพัฒนาเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ II
ปี พ.ศ. 2553
3 วิจัยและพัฒนาเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
ปี พ.ศ. 2552
4 ความเข้าใจสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแก้ปัญหาปลายเปิด
5 บทบาทของครูที่ใช้วิธีการแบบเปิดในการส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2545
6 การมีอยู่ของผลเฉลยสำหรับชั้นของสมการอินทิโกรดิฟเฟอเรนเชียลกึ่งเชิงเส้น แบบพาราโบลาที่มีการประวิงและการควบคุมเหมาะสมที่สุด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 แบบจำลองความเสี่ยงตามเวลาแบบวิยุตในการประกันภัยภายใต้การขอค่าสินไหมทดแทนที่มีการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียลและเวลาระหว่างการขอแบบเรขาคณิต
8 ผลเฉลยเป็นคาบและมีขอบเขตของระบบเป็นคาบแบบอิมพัลส์กึ่งเชิงเส้น
9 ระบบเป็นคาบแบบอิมพัลส์กึ่งเชิงเส้นที่มีตัวแปรเสริมเพอร์เทอร์เบชัน