ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Keattisak Sripimanwat 13
2 เครือวัลย์ วงค์ปัญญา 6
3 ดิสพล ฉ่ำเฉียวกุล 4
4 อมรเทพ วิชาสิริกุล 3
5 พิทักษ์ พานทอง 3
6 ณัฐิรา สุขประเสริฐ 3
7 ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม 3
8 Kruawan Wongpanya 3
9 Monai Krairiksh 2
10 Suwan Janin 2
11 วราพงศ์ สุวรรณรักษ์ 2
12 Chuwong Phongcharoenpanich 2
13 Surasak Chiangga 2
14 R.M.A.P. Rajatheva 1
15 โมไนย ไกรฤกษ์ 1
16 จิศฏาม์กานต์ 1
17 ศิริพร ซ้ายบุรี 1
18 จุฑาเพชร เวชรังษี 1
19 ปนัดดา ใจบุญลือ 1
20 นกพินทุ์ อนันตรศิริชัย 1
21 ณัฐพล นารอด 1
22 อุศนา ตัณฑุลเวศม์ 1
23 Khwanchai Thongloy 1
24 ขวัญชัย ทองลอย 1
25 ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์ 1
26 Teerapat Sa-nguankotchakorn 1
27 สุวรรณ จันทร์อินทร์ 1
28 Passakon Prathombutr 1
29 สุริยา มาจาก 1
30 สุรศักดิ์ เชียงกา 1
31 เดือนเพ็ญ ศรีพรม 1
32 ปอลิน กองสุวรรณ 1
33 วัลลภ สุระกำพลธร 1
34 Wanlop Surakampontorn 1
35 ภาสกร ประถมบุตร 1
36 Alisa Kongthon 1
37 ชัยวัฒน์ แก้วสาย 1
38 ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 1
39 Poompat Saengudomlert 1
40 ภูมพัฒ แสงอุดมเลิศ 1
41 อลิสา คงทน 1
42 พิสิฐ วนิชชานันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 5
3 2551 3
4 2550 1
5 2549 3
6 2548 4
7 2547 3
8 2536 1
9 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การให้บริการจำนวนสุ่มและการทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มออนไลน์
ปี พ.ศ. 2552
2 การออกแบบสร้างชุดรหัสเทอร์โบสำหรับการสื่อสารประยุกต์
3 การจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
4 ตามรอยสิบปี "รหัสเทอร์โบ"...รหัสอลวน
5 ทฤษฎีรหัสช่องสัญญาณ
6 A hybrid ring coupler quasi-optical antenna-mixer
ปี พ.ศ. 2551
7 ประวัติย่อ "การสื่อสารโลก" : ห้าสิบปีชมรมไฟฟ้าสื่อสาร -- รากฐานสู่อนาคต
8 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กำเนิดจำนวนสุ่มแบบอิเล็กทรอนิกส์
9 A multibeam antenna using quasi-optical antenna-mixers
ปี พ.ศ. 2550
10 ประสิทธิภาพของการผสมสัญญาณเชิงแสงและรหัสคอนโวลูชัน
ปี พ.ศ. 2549
11 การสำรวจสมรรถนะรหัสเทอร์โบภายใต้ระบบฮาร์ดดิสก์และพัฒนาโปรแกรมจำลองการทำงานต้นแบบ
12 การจำลองออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม
13 ซอฟท์แวร์จำลองการทำงานของรหัสลับเชิงควอนตัม(ปริญญานิพนธ์)
ปี พ.ศ. 2548
14 ตามรอยสิบปี “รหัสเทอร์โบ” ... รหัสอลวน
15 เปิดโลกเทคโนโลยีควอนตัมกับวิทยาการรหัสลับสมบูรณ์แบบ
16 Turbo Codes Applications : A Journey from a Paper to Realization
17 โปรแกรมสาธิตและจำลองการทำงานของรหัสเทอร์โบ 2.0
ปี พ.ศ. 2547
18 ต้นแบบภาคสนามซอร์ฟแวร์ทดสอบประสิทธิภาพ สำหรับชุดถอดรหัส Viterbi ขนาดเล็กสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3
19 ต้นแบบผสมโปรแกรมรหัสเทอร์โบและการปรับแต่งสัญญาณสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย
20 Concatenation of Modified Spiral Curve Phase Precoding with New TCM / Turbo Codes for Frequency Selective Fading Channels
ปี พ.ศ. 2536
21 การแก้ไขความผิดพลาดของการสื่อสารร่วมสัญญาณเสียงและข้อมูล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 Improved performance analysis of spiral curve-phase precoding
23 An efficient analysis for spiral precoding on MPSK-signal by symbol partition method
24 An upper bound of binary phase precoding with turbo codes in frequency selective fading channels
25 Soft-detection phase precoding with MPSK-TCM for ISI channel
26 Synchronous optical fiber code-division multiple-access networks using Walsh codes
27 Characteristics of a multibeam antenna using quasi-optical hybrid ring antenna-mixer array
28 Multilevel Photon Communication with Binary Pulse Position Modulation
29 Effect of Non-Uniform Plane Wave on Radiation Pattern of a Quasi-Optical Antenna-Mixer Array
30 MISO mixed phase precoding and its applications with turbo coding schemes
31 Performance of ½-rate convolutional code on Winnow protocol for quantum key reconciliation
32 Improved Gradient Descent Bit Flipping algorithms for LDPC decoding
33 Performance analysis of partial pre-equalization for ACO-OFDM indoor optical wireless transmissions
34 Optimal sizing of QAM constellation for indoor optical wireless OFDM transmissions without bandwidth limitation
35 New TCM codes for AWGN and ISI channel by matched symbol-mapping method
36 Secret key reconciliation using BCH code in quantum key distribution
37 Synchronous optical fiber code-division multiple-access networks using concatenated codes for channel interference cancellation
38 Performance of concatenated phase precoding and TCM on frequency selective fading channel
39 A hybrid ring coupler quasi-optical antenna-mixer
40 Simplification of frequency test for random number generation based on chi-square
41 A multibeam antenna using quasi-optical antenna-mixers
42 Performance of 1/2-rate convolutional code on winnow protocol for quantum key reconciliation
43 Optimization of operating BW for indoor optical wireless OFDM transmission with IM/DD
44 BCH-based Slepian-Wolf coding with feedback syndrome decoding for quantum key reconciliation
45 Secure and efficient key management technique in quantum cryptography network