ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนจันทร์ มหาวนิช 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 5
3 รมณี สงวนดีกุล 2
4 บูรฉัตร ศรีทองแท้ 2
5 ศุกร์จิตต์ เอี่ยมนเรพร 2
6 สุวรรณา สุภิมารส 1
7 เขมวัลย์ เพชรฤทธิ์ 1
8 ดวงใจ ลาภยืนยง 1
9 ศุภลักษณ์ ขจรศักดิ์เมธี 1
10 สุเมธ ตันตระเธียร 1
11 เสกสรร วงศ์ศิริ 1
12 ธันยพร จันท์แสนโรจน์ 1
13 อรพร หมื่นพล 1
14 รณวิช สิงหสุรศักดิ์ 1
15 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 1
16 บุศรารัตน์ สายเชื้อ 1
17 กลางกมล จันทราสุทธิ์ 1
18 กันยารัตน์ เรียวกลาง 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์ 1
20 สิริรัฐ สุดประเสริฐ 1
21 สุนันทา ทรงกัลยาณวัตร 1
22 อลิศรา ตลึงผล 1
23 จิรชัย เลขาวิจิตร 1
24 เฟื่องนภา ขันทะ 1
25 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 1
29 จิราพร กอศรีลบุตร 1
30 นันทนิตย์ สุรพันธุ์ 1
31 ประเสริฐ เตชชีวพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2552 2
4 2551 5
5 2550 3
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 2
9 2546 2
10 2545 3
11 2535 1
12 2534 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของการใช้ผงบุกร่วมกับมอลโตเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของสารสกัดจากใบหม่อนโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2555
2 สมบัติและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเขียว Vigna radiata และถั่วอะซูกิ Vigna angilaris งอก
3 ผลของสารก่อการจับก้อนและวิธีการทำแห้งต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากถั่วเขียวและถั่วอะซูกิ
ปี พ.ศ. 2552
4 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
5 ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อความไม่สดและคุณภาพการเก็บรักษาของขนมปังแป้งสาลี
ปี พ.ศ. 2551
6 การผลิต และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากใบยาสูบ
7 ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
8 ผลของมอลโทเดกซ์ทรินต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
9 ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้ง และคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
10 การผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากใบยาสูบ
ปี พ.ศ. 2550
11 ผลของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต และกรดซิตริกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina L. บรรจุกระป๋อง
12 การผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina
13 สมบัติของเจลโปรตีนถั่วเหลืองสกัดที่เตรียมโดยแทรนส์กลูทามิเนสและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา
ปี พ.ศ. 2549
14 ผลของน้ำตาลอินเวิร์ตต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูป Cucumis melo L. แช่อิ่มอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2548
15 ผลด้านคุณภาพของฝรั่ง Psidium guajava L. ที่ทำแห้งด้วยวิธีออสโมซิส เมื่อใช้น้ำผึ้งทดแทนโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์บางส่วน
16 การใช้โปรติเอสในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus
ปี พ.ศ. 2547
17 ผลของภาวะในการเกิดเจล ความสดของปลา และระยะเวลาการเก็บรักษาซูริมิแช่แข็งต่อสมบัติของเจลซูริมิจากปลาทับทิม Oreochromis niloticus X O. placidus
18 ผลของทรานส์กลูตามิเนส โซเดียมแอสคอร์เบต บีฟพลาสมาโปรตีน และไข่ขาว ต่อคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาทับทิม Oreochromis niloticus x O. placidus
ปี พ.ศ. 2546
19 ผลของกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาต่อเสถียรภาพของแอนโทไซยานินในน้ำเม่า Antidesma sp.
20 การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์กล้วย Musa sapientum L. ตาก
ปี พ.ศ. 2545
21 แอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa L. เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร
22 ผลของการใช้สารทรีฮาโลส น้ำตาลซูโครสและซอร์บิทอล เป็นไครโอโพรเทกแทนต์ต่อคุณภาพซูริมิที่ได้จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
23 การสกัดโปรตีนที่ละลายน้ำได้จากข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2535
24 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.)
ปี พ.ศ. 2534
25 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.).