ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผนตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขาภิบาลในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 การบริโภคผักผลไม้และพืชผักพื้นบ้านของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในชนบทอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
5 ผลการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยใช้กระบวนการ PDCA ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
6 การบริโภคอาหารของนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด