ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 3
3 2552 5
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการวิจัยสำหรับนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2553
2 การประชุมสัมมนาเรื่อง "การขอทุนวิจัย/ความร่วมมือระหว่างสถาบัน"
3 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในประเทศของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
4 ผลของการปรับสภาพผิดต่อแรงยึดเฉือนของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซินที่มีต่อเนื้อฟัน
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา"
6 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในประเทศ ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
7 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"การเขียนโครงการวิจัยสถาบัน"
8 ผลของการปรับสภาพผิดต่อแรงยึดเฉือนของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซินที่มีต่อเนื้อฟัน
9 ผลของหญ้าดอกขาว ต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2551
10 การประชุมสัมมนาเรื่อง "การเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์"
11 ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2550
12 ค่าพีเอชของเนื้อฟันส่วนรากฟันหลังการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์
ปี พ.ศ. 2549
13 ผลของระยะเวลาหลังจากการฟอกสีฟันต่อรอยรั่วซึมของเรซินคอมโพสิต