ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษร นันทจิต
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 8
4 2550 4
5 2549 3
6 2547 1
7 2546 2
8 2545 2
9 2544 2
10 2542 2
11 2541 1
12 2539 1
13 2538 1
14 2537 1
15 2535 1
16 2532 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทอิมัลชันของกรดแอลฟาไฮดรอกซี
ปี พ.ศ. 2553
2 เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดจันทน์แปดกลีบ เพื่อใช้ทางทันตกรรม
3 เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดจันทน์แปดกลีบ เพื่อใช้ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2552
4 การตรวจเอกลักษณ์และการหาปริมาณสารสังเคราะห์ให้ความหวานแทนน้ำตาล, แอสปาเทม
5 การศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวทฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดใบฟักข้าวรักษาโรคผิวหนัง
6 มาตรฐานจันทน์แปดกลีบทางเภสัชเวท
7 การสกัดและแยกสารสำคัญจากจันทน์แปดกลีบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในทางทันตกรรม
8 การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดจันทน์แปดกลีบเพื่อใช้ทางทันตกรรม
9 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ในช่องปากของสารสกัดสกัดที่แยกได้จากจันทน์แปดกลีบ
10 การศึกษาพิษของสารสกัดจากจันทน์แปดกลีบต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากช่องปากมนุษย์
11 การตรวจเอกลักษณ์และการหาปริมาณสารสังเคราะห์ ให้ความหวานแทนน้ำตาล, แอสปาเทม
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทอิมัลชันของกรดแอลฟาไฮดรอกซี
13 ชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ในน้ำองุ่นที่เป็นเครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท
14 ชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ในน้ำองุ่นที่เป็นเครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท
15 ชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ในน้ำองุ่น ที่เป็นเครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท
ปี พ.ศ. 2549
16 การวิเคราะห์หาสารตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักผลไม้และชาเขียวในภาชนะปิดสนิท
17 การวิเคราะห์หาสารตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักผลไม้และชาเขียวในภาชนะปิดสนิท
18 การวิเคราะห์หาสารตกค้างของยาฆ่าแมลงในฝัก, ผลไม้ และชาเขียว ในภาชนะปิดสนิท
ปี พ.ศ. 2547
19 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเมล็ดสะแกนา
ปี พ.ศ. 2546
20 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเมล็ดสะแกนา
21 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเมล็ดสะแกนา
ปี พ.ศ. 2545
22 พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการแพทย์แผนไทย
23 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบขันทองพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
24 พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการแพทย์แผนไทย
25 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบขันทองพยาบาท
ปี พ.ศ. 2542
26 การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก
27 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก
ปี พ.ศ. 2541
28 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก
ปี พ.ศ. 2539
29 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata Linn.)
ปี พ.ศ. 2538
30 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata Linn.)
ปี พ.ศ. 2537
31 การตรวจหาปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ในผักสดที่พบในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2535
32 การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก
ปี พ.ศ. 2532
33 สูตรโครงสร้างและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารจากใบ Aglaia argentea Bl. / เกษร นันทจิต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การตรวจเอกลักษณ์และการหาปริมาณสารสังเคราะห์ให้ความหวานแทนน้ำตาล, แอสปาเทม
35 การศึกษามาตรฐานทางเภสัชเวทฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดใบฟักข้าวรักษาโรคผิวหนัง