ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษม นันทชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เกษม นันทชัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนกร โรจนกร 11
2 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 7
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
4 สมจินตนา สุมิตสวรรค์ 6
5 ปฏิมากรณ์ พะสุวรรณ 4
6 จินตนา ศรีผุย 3
7 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 3
8 เพ็ญศรี เจริญวานิช 2
9 พัชรา ตันติประภา 2
10 ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ 2
11 Kasem Nantachai 2
12 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
13 บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ 2
14 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 2
15 ชัยณรงค์ คันธพนิต 2
16 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 2
17 เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ 2
18 มาลัยวรรณ อารยะสกุล 2
19 มนต์ชัย ดวงจินดา 2
20 ศิริวรรณ เนติวรานนท์ 2
21 พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา 2
22 ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 1
23 Wichian Voraputhaporn 1
24 Jintana Sripui 1
25 วิเชียร วรพุทธพร 1
26 Voranuch Srijesdaruk 1
27 Araya Chaoruangrit 1
28 Supawan Tavornchinsombut 1
29 Thanakorn Rojanakorn 1
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
31 นวพร หงส์พันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 3
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 4
9 2545 2
10 2544 4
11 2543 3
12 2542 2
13 2541 3
14 2540 1
15 2531 1
16 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจากเมล็ดข้าวโพดลูกผสม
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีมัลชั่นจากเนื้อปลานิลส่วนท้องร่วมกับเนื้อปลาและ/หรือเนื้อสัตว์
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอบพร้อมรับประทานไลโคปีนสูงโดยใช้รกผลฟักข้าว
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจากเมล็ดข้าวโพดลูกผสม II
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีมัลชั่นจากเนื้อปลานิลส่วนท้องร่วมกับเนื้อปลาและ/หรือเนื้อสัตว์ II
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอบพร้อมรับประทานไลโคปีนสูงโดยใช้รกผลฟักข้าว II
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีมัลชั่นจากเนื้อปลานิลส่วนท้องร่วมกับเนื้อปลาและ/หรือเนื้อสัตว์
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจากเมล็ดข้าวโพดลูกผสม
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอบพร้อมรับประทานไลโคปีนสูงโดยใช้รกผลฟักข้าว
10 ลักษณะและสัมบัติเฉพาะตัวของเนื้อไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยและไก่ลูกผสมและความชอบของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2552
11 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย กับแม่พันธุ์ทางการค้า
ปี พ.ศ. 2551
12 โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี(คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ปี พ.ศ. 2549
13 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้องโดยการบรรจุด้วยวิธีต่าง ๆ
14 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาลำไย
ปี พ.ศ. 2548
15 ผลกระทบของกระบวนการ Pre-gelatinisation ที่ใช้ในการลดเวลาการหุงต้มต่อคุณภาพทางด้านกลิ่น-รส และเนื้อสัมผัสของข้าวหอมมะลิไทย
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
17 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้องโดยการบรรจุด้วยวิธีต่าง ๆ
18 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาลำไย
19 การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์
ปี พ.ศ. 2545
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมสำเร็จรูปจากน้ำอ้อย
21 ผลกระทบของกระบวนการ Pre-gelatinisation ที่ใช้ในการลดเวลาการหุงต้มต่อคุณภาพทางด้านกลิ่น-รส และเนื้อสัมผัสของข้าวหอมมะลิไทย
ปี พ.ศ. 2544
22 การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์
23 ผลของน้ำมันพืชต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชั่นจากเนื้อปลาช่อน
24 ผลของลักษณะการเตรียมเนื้อสัตว์และมันสุกรแข็งต่อการเกิดกลิ่นหืนในกุนเชียง
25 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมในการผลิตหมูยอโคเลสเตอรอลต่ำโดยใช้แผนการทดลองแบบการสร้างพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2543
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
27 ผลของลักษณะการเตรียมเนื้อสัตว์และมันสุกรแข็งต่อการเกิดกลิ่นหืนในกุนเชียง
28 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมในการผลิตหมูยอโคเลสเตอรอลต่ำโดยใช้แผนการทดลองแบบการสร้างพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2542
29 ผลของน้ำมันพืชต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชั่นจากเนื้อปลาช่อน
30 ผลของการใช้น้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตต่อคุณภาพและการเป็นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์หมูยอ
ปี พ.ศ. 2541
31 ผลของการใช้น้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตต่อคุณภาพปละการเป็นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์หมูยอ
32 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร
33 คุณลักษณะคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ที่มีส่วนของโปรตีนจากเมล็ดผักโขมเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2540
34 คุณลักษณะคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ที่มีส่วนของโปรตีนจากเมล็ดผักโขมเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2531
35 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 ลักษณะและสมบัติเฉพาะตัวของเนื้อไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยและไก่ลูกผสม และความชอบของผู้บริโภค
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันจากเนื้อปลานิลส่วนท้องและเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ
38 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย กับแม่พันธุ์ทางการค้า