ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกศริน มณีนูน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Maw, Graeme.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาใช้รักษาโรคตับและการทดสอบฤทธิ์ของตำรับยาที่ได้คัดเลือกในการป้องกันความเป็นพิษต่อตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาว
2 กลไกการออกฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพร THR-SKO10 ต่อเชื้อ Staphylococci ที่แยกได้จากโรคเต้านมโคอักเสบ
ปี พ.ศ. 2558
3 กลไกการออกฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพร THR-SKO10 ต่อเชื้อ Staphylococci ที่แยกได้จากโรคเต้านมโคอักเสบ
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาพิษงูและบาดแผลจากพิษงูของหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช
6 การใช้สมุนไพรและตำรับยาของหมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่จงหวัดพัทลุง
7 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2553
8 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและการรักษาของหมอพื้นบ้านบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2552
9 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุง
10 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวดัสุราษฏร์ธานี
11 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงและสตูล
12 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาตำรับยาพื้นบ้านที่ใช้รักษาอาการไข้ กรณีศึกษา : หมอหนอม ราชแก้ว
ปี พ.ศ. 2541
14 Heart rate, blood lactate and kinematic data of elite colts (under-19) rugby union players during competition