ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงไกร กิจเจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 เกณฑ์ตัดสินสำหรับการทบทวนผลการตรวจ CBC จากเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ COUKTERGEN-S ในผู้ตรวจสุขภาพ
2 การศึกษาการตรวจนับ CD4+ lymphocyte ในผู้ป่วยเอดส์ด้วยชุดตรวจ CD4+ SELECTTM โดยเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือด ABX-Pentra 60
3 การศึกษาการตรวจนับ CD4+ lymphocyte ในผู้ป่วยเอดส์ด้วยชุดตรวจ CD4+ SELECTTM โดยเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือด ABX-Micros 60
ปี พ.ศ. 2550
4 เกณฑ์ตัดสินสำหรับการทดทวนผลการตรวจ CBC จากเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัโนมัติ COULTER Gen-s ในผู้ตรวจสุขภาพ
5 การศึกษาการตรวจนับ CD4+ lymphocyte ในผู้ป่วยเอดส์ด้วยชุดตรวจ CD4+ SELECTTM โดยเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือด ABX-Micros 60
ปี พ.ศ. 2539
6 การศึกษาเอนไซม์บีตาเบสชนิดฤทธิ์ขยายในแบคทีเรียแกรมลบ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาระดับและชนิดของเอนไซม์ G6 PD ในผู้ป่วย ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของพาหะบีตาธาลัสซีเมีย จำแนกตามชนิดของมิวเตซันที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น