ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ พูนสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เกรียงศักดิ์ เพ็งหยวก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2550 1
3 2548 1
4 2545 1
5 2542 1
6 2538 1
7 2531 1
8 2528 2
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การตรวจนับจำนวนและตรวจหาแบคทีเรียตัวชี้วัดบางชนิดของน้ำกินสำหรับสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2550
2 การคัดเลือกเชื้อ Enterococcus faecium ที่แยกได้จากไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพใช้เป็นโปรไบโอติกโดยการทดสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2548
3 การคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกซึ่งมีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในสัตว
ปี พ.ศ. 2545
4 ทักษะและยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม : ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงาน ป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ปี พ.ศ. 2542
5 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
6 อุบัติการเกิดมดลูกอักเสบในโคนม 30 วันหลังคลอดเนื่องจากเชื้อชนิดแบคทีเรียและผลตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพ
ปี พ.ศ. 2531
7 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
9 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย