ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกตุการ ดาจันทา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาผงกล้าเชื้อสำหรับหมักข้าวหมากและการพัฒนาเครื่องดื่มข้าวหมากที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
2 การพัฒนาผงกล้าเชื้อสำหรับหมักข้าวหมากและการพัฒนาเครื่องดื่มข้าวหมากที่มีสารต้านอนุมุลอิสระสูง
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตถั่วเหลืองหมักที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยราโมแนสคัส เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2554
4 การผลิตถั่วเหลืองหมักที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยราโมแนสคัสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
5 การผลิตผงกล้าเชื้อและผงชูรสจากถั่วเหลืองหมักเพื่อการยกระดับอาหารพื้นบ้านสู่การแข่งขันในตลาดธุรกิจ
6 การคัดเลือกราโมแนสคัสสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษต่ำเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตสารสีที่ปลอดภัยจากข้าวแดง
7 การผลิตถั่วเหลืองหมักที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยราโมแนสคุสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
8 การผลิตผงกล้าเชื้อและผงปรุงรสจากถั่วเหลืองหมักเพื่อยกระดับอาหารพื้นบ้านสู่การแข่งขันใตลาดธุรกิจ
9 การสังเคราะห์บริบทงานวิจัยโดยรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อสร้างแต้มต่อและส่งเสริมศักยภาพทางอุตสาหกรรมอาหารในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
10 การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำใบบัวบกสกัดเข้มข้นแปรรูป โดยเทคนิคความดันสูงยิ่งและการเพิ่มความเข้มข้น ภายใต้สภาวะสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2546
11 การเก็บรักษาน้ำนมดิบโดยระบบเอนไซม์แลคโตเปอร์ออกซิเดส = Preservation of raw milk by Lactoperoxidase system / เกตุการ ดาจันทา
12 การเก็บรักษาน้ำนมดิบโดยระบบเอนไซม์แลคโตเปอร์ออกซิเดส