ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 4
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ รายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
2 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการขนส่งส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
3 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการขนส่งส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ รายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม