ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุไร เผ่าสังข์ทอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 4
3 2551 3
4 2550 3
5 2548 1
6 2547 1
7 2542 1
8 2540 2
9 2533 1
10 2531 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย
2 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง
3 การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
6 การสกัดสารแอนโทไซยานินจากเปลือกเงาะสดด้วยกรดอินทรีย์และการประยุกต์ใช้
7 สารสกัด คุณสมบัติของแอนโทไซยานินส์จากเปลือกจากเงาะสด
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอก ยอดและใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
9 อิทธิพลของการเติมอินนูลิน ต่อการผลิตและลักษณะแยมเสาวรสน้ำตาลต่ำ
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
13 การทดสอบตลาด การยอมรับและประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2548
14 การทดสอบตลาด การยอมรับและประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2547
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2542
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2540
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง
18 ผักดองกระป๋องจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดอ่อน : ตั้งฉ่าย
ปี พ.ศ. 2533
19 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2531
20 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 ผักดองกระป๋องจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดอ่อน : ตั้งฉ่าย