ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษา แสงวัฒนาโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุชศรา นฤมลต์ 5
2 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
4 กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ 3
5 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
6 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 2
7 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 2
8 นภา ศิวรังสรรค์ 2
9 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 2
10 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 2
11 วิชัย แซ่เซ 2
12 อาซีซัน แกสมาน 2
13 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
14 วรวรรณ อัศเวศน์ 2
15 อมราวรรณ อินทศิริ 2
16 บิณฑสันต์ ขวัญข้าว 1
17 กาวี ศรีกูลกิจ 1
18 ฤดีรัตน์ ภววงษ์ศักดิ์ 1
19 สิริลักษณ์ เจียรากร 1
20 ธีระดล รุ่งเรืองกิจไกร 1
21 จิตติมา ฐิติธนนันท์ 1
22 เบญจมาศ คล้ายเครือญาติ 1
23 อรทัย บุญดำเนิน 1
24 ชญาณี เนื่องไชยลี 1
25 พรเฉลิม นาคสุวรรณ 1
26 ขันทอง สุนทราภา 1
27 ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ 1
28 เบญจวรรณ สุทธไชย 1
29 ปิยวรรณ ปุยเจริญ 1
30 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 1
31 จิตติโสภา สุจิตต์ 1
32 ศรัญญา ยิ้มย่อง 1
33 มณฑล นาคปฐม 1
34 กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล 1
35 เบญจมาส ขวัญคง 1
36 ธนิยา ชูศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 2
9 2547 3
10 2546 2
11 2545 2
12 2544 3
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเพิ่มการดูดซับสีย้อมธรรมชาติ จากเปลือกมะพูด Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ของเส้นใยกัญชงโดยใช้ไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
2 การกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้าย ด้วยเอนไซม์เซลลูเลสที่มีเพกทิเนส
3 การขจัดคราบและขนผ้าจากผ้าฝ้ายโดยการซักด้วยสารซักฟอกที่มีแอลคาไลน์เอนโดเซลลูเลส
ปี พ.ศ. 2553
4 การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน
ปี พ.ศ. 2551
6 การใช้กาวไหมเซริซินและผลพลอยได้จากการผลิตกรดแลกติกในการพิมพ์ด้วยสีรีแอกทีฟของผ้าฝ้าย
7 การนำโซเดียมซัลเฟตเหลือทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษมาใช้ในการย้อมสีไหม
8 การใช้กาวไหมเซริซินและผลพลอยได้จากการผลิตกรดแลกติก ในการพิมพ์ด้วยสีรีแอกทีฟของผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2550
9 การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
ปี พ.ศ. 2549
10 การย้อมผ้าไหมด้วยสีรีแอคทีฟไตรอะซีนดัดแปรด้วยกรดอะมิโนที่ได้จากการลอกกาวไหม
ปี พ.ศ. 2548
11 การปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยไหมอสัณฐาณ
12 การลอกแป้ง การกำจัดสิ่งสกปรกและการฟอกขาวผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เสถียร
ปี พ.ศ. 2547
13 สมบัติและลักษณะเฉพาะของเส้นใยไหมที่ผลิตในประเทศไทย
14 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมประเภทละลายน้ำด้วยเกล็ดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
15 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของแอลฟาเซลลูโลสจากวัชพืชไปเป็นเอทานอล
ปี พ.ศ. 2546
16 การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี
17 การผลิตเอนโด-เอนริชเซลลูเลสจากเชื้อราและการนำไปประยุกต์ในการกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2545
18 การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมันA study on the decrease of caustic concentration used inmercerization
19 การใช้เอนไซม์ซ้ำในกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนฝ้าย
ปี พ.ศ. 2544
20 โครงการการใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
21 การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
22 การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน