ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุษา แสงวัฒนาโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุชศรา นฤมลต์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 4
4 กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ 3
5 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 2
6 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
7 อาซีซัน แกสมาน 2
8 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 2
9 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 2
10 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 2
11 วรวรรณ อัศเวศน์ 2
12 อมราวรรณ อินทศิริ 2
13 วิชัย แซ่เซ 2
14 นภา ศิวรังสรรค์ 2
15 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
16 เบญจมาส ขวัญคง 1
17 กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล 1
18 ศรัญญา ยิ้มย่อง 1
19 จิตติโสภา สุจิตต์ 1
20 มณฑล นาคปฐม 1
21 ธนิยา ชูศิลป์ 1
22 ฤดีรัตน์ ภววงษ์ศักดิ์ 1
23 สิริลักษณ์ เจียรากร 1
24 พรเฉลิม นาคสุวรรณ 1
25 ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ 1
26 ธีระดล รุ่งเรืองกิจไกร 1
27 ชญาณี เนื่องไชยลี 1
28 จิตติมา ฐิติธนนันท์ 1
29 กาวี ศรีกูลกิจ 1
30 บิณฑสันต์ ขวัญข้าว 1
31 อรทัย บุญดำเนิน 1
32 เบญจมาศ คล้ายเครือญาติ 1
33 ขันทอง สุนทราภา 1
34 ปิยวรรณ ปุยเจริญ 1
35 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 1
36 เบญจวรรณ สุทธไชย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2551 3
4 2549 1
5 2548 2
6 2547 3
7 2546 2
8 2545 2
9 2544 3
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเพิ่มการดูดซับสีย้อมธรรมชาติ จากเปลือกมะพูด Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ของเส้นใยกัญชงโดยใช้ไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
2 การกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้าย ด้วยเอนไซม์เซลลูเลสที่มีเพกทิเนส
3 การขจัดคราบและขนผ้าจากผ้าฝ้ายโดยการซักด้วยสารซักฟอกที่มีแอลคาไลน์เอนโดเซลลูเลส
ปี พ.ศ. 2551
4 การใช้กาวไหมเซริซินและผลพลอยได้จากการผลิตกรดแลกติกในการพิมพ์ด้วยสีรีแอกทีฟของผ้าฝ้าย
5 การนำโซเดียมซัลเฟตเหลือทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษมาใช้ในการย้อมสีไหม
6 การใช้กาวไหมเซริซินและผลพลอยได้จากการผลิตกรดแลกติก ในการพิมพ์ด้วยสีรีแอกทีฟของผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2549
7 การย้อมผ้าไหมด้วยสีรีแอคทีฟไตรอะซีนดัดแปรด้วยกรดอะมิโนที่ได้จากการลอกกาวไหม
ปี พ.ศ. 2548
8 การปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยไหมอสัณฐาณ
9 การลอกแป้ง การกำจัดสิ่งสกปรกและการฟอกขาวผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เสถียร
ปี พ.ศ. 2547
10 สมบัติและลักษณะเฉพาะของเส้นใยไหมที่ผลิตในประเทศไทย
11 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมประเภทละลายน้ำด้วยเกล็ดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
12 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของแอลฟาเซลลูโลสจากวัชพืชไปเป็นเอทานอล
ปี พ.ศ. 2546
13 การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี
14 การผลิตเอนโด-เอนริชเซลลูเลสจากเชื้อราและการนำไปประยุกต์ในการกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมันA study on the decrease of caustic concentration used inmercerization
16 การใช้เอนไซม์ซ้ำในกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนฝ้าย
ปี พ.ศ. 2544
17 โครงการการใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
18 การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
19 การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน