ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุลัย ศิริศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสมคาราเมลอัดแท่ง ในบรรจุภัณฑ์ดีบุกเคลือบฟิล์มโพลีโพรพิลีน
2 คุกกี้ข้าวตอกเสริมใยอาหารจากข้าวโอ๊ต
ปี พ.ศ. 2547
3 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวตอก : คุณค่าทางโภชนาการ อายุการเก็บ และการบรรจุหีบห่อ ตอนที่ 2 ผลของอุณหภูมิที่สภาวะเร่งและบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษาของคุกกี้ข้าวตอก
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวตอก : คุณค่าทางโภชนาการ อายุการเก็บ และการบรรจุหีบห่อ ตอนที่ 1 อายุการเก็บของคุกกี้ข้าวตอก
6 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของข้าวตอกจากข้าวพันธุ์ต่างๆ