ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุรัตน์ พิมลศรี ลี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อุรัตน์ พิมลศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราเอนโดไฟต์ที่แยกได้จากมะม่วงป่า
ปี พ.ศ. 2555
2 ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านแคนดิดาของเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
3 ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านแคนดิดาของเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
4 ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านแคนดิดาของเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
5 ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านแคนดิดาของเห็ดป่า ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
6 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2550
7 ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านแคนดิดาของเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
8 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2541
9 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2540
10 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2536
11 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการฟอกสีสารสกัดจากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertion) โดยจุลินทรีย์ / อุรัตน์ พิมลศรี
12 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการฟอกสีสารสกัดจากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2535
13 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการฟอกสีสารสกัดจากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยจุลินทรีย์