ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อุบลศรี เลิศสกุลพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ubolsree Leartsakulpanich 10
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 8
3 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 4
4 Penchit Chitnumsub 4
5 บัวบาล กัวประเสริฐ 3
6 Pimchai Chaiyen 2
7 กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 2
8 บงกช ธารชมพู 2
9 Somchart Maenpuen 2
10 Bongkoch Tarnchompoo 2
11 Kittipat Sopitthummakhun 2
12 Sumalee Kamchonwongpaisan 2
13 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 2
14 พิมพ์ใจ ใจเย็น 2
15 Sasinee Bunyarataphan 1
16 Sudsanguan Chusacultanachai 1
17 Deanpen Jarprung 1
18 Supannee Taweechai 1
19 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
20 สุชาติ ชะนะมา 1
21 เดือนเพ็ญ จาปรุง 1
22 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
23 Suchart Chanama 1
24 Philip J. Shaw 1
25 สุพรรณี ทวีชัย 1
26 สรัญญา ศิริบาล 1
27 อุษา บุญยืน 1
28 Manee Chanama 1
29 Anurat Wisitsoraat 1
30 Adisorn Tuantranont 1
31 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
32 ธิดารัตน์ สุกแสงเปล่ง 1
33 แสงเดือน มูลสม 1
34 พลังพล คงเสรี 1
35 Malcolm D. Walkinshaw 1
36 Puttapol Khongsuk 1
37 พรทิพย์ เพ็ชรมิตร 1
38 Palangpon Kongsaeree 1
39 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
40 Heinrich Hofmann 1
41 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
42 เกศินี โชติวานิช 1
43 มัลลิกา อิ่มวงศ์ 1
44 Darin Kongkasuriyachai 1
45 ยศ บุญทองคง 1
46 Chanchana Thanachayanont 1
47 Joydeep Dutta 1
48 จอยดีพ ดูททา 1
49 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
50 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
51 Mallika Imwong 1
52 Kesinee Chotivanich 1
53 Asawin Wanitchang 1
54 อัศวิน วานิชชัง 1
55 K. Boonyapakorn 1
56 เกตุวดี บุญญาภากร 1
57 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
58 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 1
59 ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 1
60 Lily Eurwilaichitr 1
61 Suganya Yongkiettrakul 1
62 Anan Jongkaewwattana 1
63 มณี ชะนะมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 4
3 2551 1
4 2550 1
5 2549 3
6 2548 1
7 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2552
2 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
3 Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in substrate specificity from its homologues
4 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
5 การศึกษาความเป็นไปได้ ในการแสดงออกในแบคทีเรีย ของเอนไซม์เฮกโซไคเนส จากเชื้อ พลาสโมเดียม ฟาลซิปารั่ม อันเป็นเป้าหมายยาต้นเชื้อมาเลเรีย
ปี พ.ศ. 2551
6 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
ปี พ.ศ. 2550
7 Conflicting requirements of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutations conferring resistance to pyrimethamine-WR99210 drug combination
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
9 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
10 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
11 Crystal structure of dihydrofolate reductase from Plasmodium vivax: Pyrimethamine displacement linked with mutation-induced resistance
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
13 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
14 Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in substrate specificity from its homologues
15 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
16 Cloning and heterologous expression of Plasmodium ovale dihydrofolate reductase-thymidylate synthase gene
17 Plasmodium serine hydroxymethyltransferase as a potential anti-malarial target: Inhibition studies using improved methods for enzyme production and assay
18 Expression of a secretory ?-glucosidase II from Apis cerana indica in Pichia pastoris and its characterization
19 Plasmodium serine hydroxymethyltransferase: Indispensability and display of distinct localization
20 The structure of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase reveals a novel redox switch that regulates its activities
21 Distinct biochemical properties of human serine hydroxymethyltransferase compared with the Plasmodium enzyme: Implications for selective inhibition
22 Molecular characterization of Plasmodium falciparum uracil-DNA glycosylase and its potential as a new anti-malarial drug target