ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลวรรณ บุญฉ่ำ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 1
3 2553 1
4 2550 2
5 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความหลากหลายของชนิดแมงป่อง (Order Scorpiones) ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
2 ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของชนิดพันธ์ุแมงป่องช้างสกุล Heterometrus ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
3 ความหลากหลายของชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของแมงป่องในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ปี พ.ศ. 2553
4 ความหลากหลายของชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของแมงป่องในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาพยาธิฮีสโตของปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) เพื่อดัชนีชีวภาพประเมินการได้รับสารพิษจากน้ำทิ้งของโรงงานสิ่งทอ
6 การศึกษาพยาธิฮีสโตของปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus)เพื่อเป็นดัชนีชีวภาพประเมินการได้รับสารพิษจากน้ำทิ้งของโรงงานสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2537
7 ความแตกต่างของชีพพิสัยของผึ้ง 4 ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในป่าดิบแล้ง