ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลรัตน์ สันตวัตร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2542 1
5 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
2 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
ปี พ.ศ. 2544
3 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
4 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
ปี พ.ศ. 2536
5 การศึกษาเปรียบเทียบการฟื้นตัวของผู้ป่วยนอกที่มารับการดมยาสลบ ระหว่างเทคนิคการให้ยาสลบทางหลอดเลือดดำโดยใช้ PROPOFOL และการให้ยาสลบวิธีสูดดม โดยใช้ N(,2)O-HALOTHANE ช่วง MAINTENANCE PHASE