ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pithi Chanvorachote 6
2 ปิติ จันทร์วรโชติ 6
3 Yon Rojanasakul 5
4 Sudjit Luanpitpong 5
5 กาญจน์พิมล ฤทธิเดช 4
6 Varisa Pongrakhananon 4
7 Liying Wang 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ 2
10 Stephen S. Leonard 2
11 สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ 1
12 Jo Siera Talbott 1
13 Wanchai De-Eknamkul 1
14 วันชัย ดีเอกนามกูล 1
15 Sumrit Wacharasindhu 1
16 Pornchai Rojsitthisak 1
17 Wisut Wichitnithad 1
18 Hasseri Halim 1
19 วรา บัณฑุนาค 1
20 สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 1
21 วาณี กฤษณมิษ 1
22 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
23 Pimuma Rungtabnapa 1
24 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
25 S. Dan Dimitrijevich 1
26 R.W. Gracy 1
27 เรืองชัย พิทักษ์อัศวกุล 1
28 Apirada Sucontphunt 1
29 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 1
30 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
31 สุพรรณ สุขอรุณ 1
32 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
33 วาริน แสงกิติโกมล 1
34 สมนึก กุลสถิตพร 1
35 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
36 วนิดา นพพรพันธุ์ 1
37 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
38 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 1
39 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
40 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
41 กนกนภัส สินเสนาะ 1
42 วริษา พงศ์เรขนานนท์ 1
43 สมปอง เรืองจวง 1
44 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
45 ปราณีต เพ็ญศรี 1
46 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
47 Christian Stehlik 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 3
4 2551 1
5 2550 1
6 2531 1
7 2528 1
8 2525 1
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Mitochondrial superoxide mediates doxorubicin-induced keratinocyte apoptosis through oxidative modification of ERK and Bcl-2 ubiquitination
ปี พ.ศ. 2554
2 Hydroxyl radical mediates cisplatin-induced apoptosis in human hair follicle dermal papilla cells and keratinocytes through Bcl-2-dependent mechanism
3 Hydrogen peroxide inhibits non-small cell lung cancer cell anoikis through the inhibition of caveolin-1 degradation
4 Synthesis, Characterization and Biological Evaluation of Succinate Prodrugs of Curcuminoids for Colon Cancer Treatment
5 Protection of HT22 neuronal cells against glutamate toxicity mediated by the antioxidant activity of Pueraria candollei var. mirifica extracts
ปี พ.ศ. 2553
6 Regulation of Lung Cancer Cell Migration and Invasion by Reactive Oxygen Species and Caveolin-1
7 Emblica (Phyllanthus emblica Linn.) Fruit Extract Promotes Proliferation in Dermal Papilla Cells of Human Hair Follicle
8 Curcumin sensitizes non-small cell lung cancer cell anoikis through reactive oxygen species-mediated Bcl-2 downregulation
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาแคปซูลระดับนาโนที่บรรจุน้ำมันขมิ้นชัน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
10 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2531
11 การพัฒนาและประเมินคุณค่าของเดตานัสท็อกซอยด์ไมโครแคปซูล
ปี พ.ศ. 2528
12 การประเมินคุณค่ายาเตรียมขี้ผึ้งตำรับต่างๆ ของคลินตามัยซิน
ปี พ.ศ. 2525
13 การศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมน้ำมันตีนเป็ดน้ำและน้ำมันมะกอก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 Synthesis, characterization and biological evaluation of succinate prodrugs of curcuminoids for colon cancer treatment
15 Nitric oxide regulates cell sensitivity to cisplatin-induced apoptosis through S-nitrosylation and inhibition of Bcl-2 ubiquitination
16 Nitric oxide negatively regulates Fas CD95-induced apoptosis through inhibition of ubiquitin-proteasome-mediated degradation of FLICE inhibitory protein
17 Hydroxyl radical mediates cisplatin-induced apoptosis in human hair follicle dermal papilla cells and keratinocytes through Bcl-2-dependent mechanism