ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุนิตษา สังข์เกตุ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิเคราะห์ Single nucleotide polymorphisms (SNPs) เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคหรือแพ้ยา
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคหรือแพ้ยา
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด
5 การสกัดลำดับเบสที่เด่นเพื่อใช้ทำนายโปรโมเตอร์โดยใชค่าน้ำหนักสูงสุดจากโครงข่ายประสาทเทียม