ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุนิตษา สังข์เกตุ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ศึกษาหา SNPs haplotype ของยีนในขั้นกระบวนการสร้างน้ำมันในปาล์มน้ำมัน
2 การวิเคราะห์สนิปส์ (Single Nucleotide Polymorphisms) เพื่อหาปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ที่ให้ผลผลิตสูงและต่ำจากทรานสคริปโตมโดยใช้เครื่องมือชีวสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2561
3 การวิเคราะห์ Single nucleotide polymorphisms (SNPs) เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2559
4 การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคหรือแพ้ยา
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคหรือแพ้ยา
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด