ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทุมพร พลาวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อุทุมพร พลาวงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 ระบบฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
2 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
3 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
4 ระบบฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
5 ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี พ.ศ. 2534
6 การศึกษาผลที่ได้รับ จากการส่งนักศึกษาออกฝึกงาน นอกสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2532
7 การกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาช่างเทคนิคต่อวิชาคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2525
8 การกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาช่างเทคนิคต่อวิชาคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การศึกษาผลที่ได้รับจากการส่งนักศึกษาออกฝึกงานภายนอกสถานศึกษา