ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัย โสธนะพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาวิธีตรวจและวิเคราะห์หาปริมาณยาลดความอ้วนไซบูทรามีนปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี) โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพ
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง
ปี พ.ศ. 2552
3 สารที่ได้จากการคัดกรองฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและความเป็นพิษต่อไรทะเลของพืชจากดอยตุง
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาลอราทาดีน และซูโดอีฟีดรีนซัลเฟต ด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีโดยใช้เทคนิค Partial least squares
5 สมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่ากะหร่างบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
6 สารต้านเชื้อไวรัสเริมจากเปลือกผลตูมกาแดง
7 การตรวจวัดปริมาณของสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน ด้วยวิธีรงคเลขผิวบางโดยใช้เทคนิคเชิงภาพ
ปี พ.ศ. 2545
8 สารต้านเชื้อไวรัสเริม จากเปลือกผลตูมกาแดง
ปี พ.ศ. 2542
9 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำต้นของหญ้ายาง